شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / سوالات رایج / ترمومترها
سوالات رایج
ترمو متر چيست ؟

ترمو متر وسيله ای است که دما يا گراديان دما را اندازه مي گيرد. کلمه ترمو متر از دو کلمه کوچکتر ساخته شده است
ترمو کلمه اي يوناني به معناي گرما و متر نيزکلمه اي يوناني به معناي اندازه گيري مي باشد


روابط بين واحد هاي دمايي را بيان نمائيد • فارنهايت به سلسيوس • سلسيوس به کلوين • سلسيوس به فارنهايت • کلوين به رانکين

C=(F-32)/1.8
K=C+273.15
F=32+1.8C
Rankin=1.8K


ترمو متر ماکزيمم چيست و به چه منظور استفاده ميشود؟
يک نوع خاص از ترمومترهاي جيوه اي ، ترمومتر ماکزيمم است . اغلب نياز است علاوه بر دماي معمولي هوا، حداکثر دمايي که در طول يک دوره معين مثلاً يک شبانه روز اتفاق افتاده است نيز اندازه گيري و تثبيت شود. براي اين منظور ، از دماسنج ماکزيمم استفاده مي شود .

در صورت شکستن ترمومتر جيوه اي چه اقداماتي را بايد انجام داد و چه کارهايي نبايد کرد؟(چه موارد ايمني را بايد رعايت کرد )
افراد غير ضروري را از محيط خارج نموده و هوا را تهويه نمائيد
لباس محافظ مناسب بپوشيد
روي قطرات جيوه راه نرويد
به جيوه با دست خالي دست نزنيد . از دستکش لاتکس استفاده نمائيد
قطرات از هم جدا شده جيوه را جمع نمائيد . براي اين کار از وسيله مناسب مثل پي پت مکنده يا قاشق استفاده نمائيد
از برس يا جارو براي تميز نمودن قطرات جيوه استفاده نکنيد زيرا اينکار سبب مي شود که قطرات جيوه از هم جدا شده و ريزتر شوند
براي تمييز نمودن قطرات از جارو برقي استفاده نکنيد زيرا اين کار سبب افزايش بخار جيوه در هوا مي شود که خطرناک است
لباس آلوده به جيوه را در ماشين لباسشوئي نشوئيد .ممکن است آلودگي درون ماشين لباسشوئي پخش شده و آب آن را آلوده کند
اطراف لباس ها و کفش هاي آلوده راه نرويد
جيوه يک زباله خطرناک است. آن را درون سطل زباله هاي معمولي و در دسترس عموم نريزيد
پس از جمع نمودن قطرات جيوه ، بايد آن را درون يک ظرف با آب بندي مناسب قرار دهيد و ظرف در محل مخصوص دفع زباله ها بياندازيد

ترمومترهاي ميله اي الکلي يا جيوه اي چه فرق عمده اي دارند ؟
کارکرد ترمومتر الکلي ، شبيه جيوه اي است با اين تفاوت که در داخل آن به جاي جيوه ، الکل قرار دارد. در ترمومتر الکلي فضاي بالاي ستو نِ مايع ، مخلوطي است از نيتروژن و بخار مايع ،اما فضاي بالاي ترمومتر جيوه مي تواند خلاء بوده يا اينکه توسط نيتروزن پر شود . از ترمومترهاي جيوه اي براي سنجش دماهاي بالا ( تا 357) و دماهاي نه خيلي پايين (38/8-) استفاده مي کنند در حاليکه ترمومترهاي الکلي براي دماهاي خيلي پايين مورد استفاده قرار مي گيرند و براي سنجش دماهاي بالا نمي توان از آن ها استفاده نمود.

درصورت استنشاق مایع قرمز یا آبی داخل ترمومتر چه کنيم ؟
در دماي محيط تاثيرات مضر چنداني بر روي سلامتي نمي گذارد، اما در دمای بالا، بخار حاصل از آن ممکن است غشای مخاطی را تحریک کند. در این شرایط، از استنشاق بخار جلوگیری کرده و سعی نمائید تا هوای موجود در آن محدوده را تخلیه نمائید

چرا ترمومترها را با پوشش تفلون و ياPVC پوشش داده اند؟
اين پوشش سبب مي شود که ترمومتر تنش بيشتري را تحمل نموده و در صورت شكسته شدن ترمومتر ، شيشه و مايع پر كننده داخلي، درون حفاظ نگه داشته خواهند شد

چرا ترمومتر ها را دو جداره مي سازند ؟
ترمومتر هاي دوجداره مزيت هاي گوناگوني دارند به طور مثال در صورت شکستنِ ترمومتر، مايع درون آنها در محيط پراکنده نمي شود و اين موضوع هنگامي که ترمومتر جيوه اي باشد اهميت دو چندان پيدا مي کند. همچنين خواندن اعداد بر روي ترمومتر دو جداره آسان مي باشد

فرق درجه بندي داخلي و خارجي در چيست؟
ترمومتر ها با درجه بندي داخلي قابليت کاليبره شدن ندارند

چرا درجه بندي ترمومترها را داخلي انجام مي دهند؟
هنگام استفاده از ترمومتر ها با درجه بندي خارجي در محيط هايي از قبيل محيط هاي اسيدي و قليايي ممکن است درجه بندي ها پاک شده و يا به آساني قابل رويت نباشند . يکي از دلايلي که ترمومتر ها را از داخل درجه بندي مي کنند براي رفع اين مشکل مي باشد

Biothemp Thermometer (ترمومتر هاي زيست دما) چه وي‍ژگي هايي دارند ؟

اين ترمومترها فاقد جيوه بوده و اگر شکسته شوند ، خطري ندارند.آن ها با تفلون يا پی‌وی‌سی‌ پوشش داده شده اند . پوشش سبب مي شود که ترمومتر تنش بيشتري را تحمل نموده و مانع از جدا شدن قطعات شيشه مي گردد. مايع درون اين ترمو متر ها در اثر تجزيه به آب و دي اکسيد کربن تبديل مي شود .


فرق ترمومتر در پايه با ترمومتر در ساقه چيست ؟
در بعضي ابزار ، ترمومتر در پايه و در بعضی دیگر ترمومتر در ساقه قرار مي گيرد و کارآيي هاي متفاوتي را به ابزار مي بخشد . براي مثال در هيدرومتري که ترمومتر آن در قسمت بالا و ساقه قرار دارد ، ترمومتر بالا تر از محلول مورد نظر قرار مي گيرد ومي توان براي محلول هاي غير شفاف از آن استفاده نمود در حاليکه در هيدرومتر هايي که ترمومتر در پايه قرار دارد ، ترمومتر درون محلول بوده و مي توان براي محول هاي شفاف از اينگونه هيدرومتر ها استفاده نمود.

غوطه وري نسبي(جزئي) (Partial Immersion) را شرح دهيد
يک ترمومتر با غوطه وري نسبي ، تا نقطه مشخصي در محيط فرو برده مي شود. اين ترمو متر ها به گونه اي طراحي و درجه بندي شده اند که براي نشان دادن دماي واقعي ، بايد مقدار مشخصي از ستون مايع ، در معرض دمايي که مي خواهيم اندازه گيري نمائيم ، قرار بگيرد

غوطه وري کامل (Total Immersion) را شرح دهيد

يک ترمو متر با غوطه وري کلی ،بايد در همان سطحي که خوانده مي شود ، درون محيط مورد سنجش قرار گيرد. اين ترمو مترها به گونه اي طراحي و درجه بندي شده اند که براي نشان دادن دماي واقعي ، بايد قسمت مخزن و ستون مايع ، در برابر دمايي که مي خواهيم اندازه گيري کنيم ، قرار بگيرند . در عمل ، يک قسمت کوتاه از ستون مايع (حدود 1/5 سانتي متر ) مجاز است که خارج از محيط اندازه گيري باشد . اگر ترمو متري با غوطه وري کلی تاحد لزوم غوطه ور نشود ، در ميزان دماي قرائت شده ، خطا ايجاد مي شود . مقدار خطا به دمايي که شما داريد آن را مي سنجيد و مقداري از دما سنج که بايد غوطه ور باشد ولي خارج محيط قرار دارد ، وابسته است


غوطه وري کلي (Complete Immersion) را شرح دهيد

يک ترمومتر با غوطه وري کامل ، به صورت کامل درون محيط مورد سنجش قرار مي گيرد . اين ترمومترها به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرند . بيشتر ترمو مترها با غوطه وري کامل ، مي توانند به صورت غوطه وري کلي نيز استفاده شوند . مثل داخل فريزر، يخچال يا انکو باتور


کم دقت ترين غوطه وري کدام است؟ و چرا؟
ترمومتر با غوطه وري نسبي کمترين دقت را در ميان ترمومترهاي مايع در شيشه دارند. زيرا دماي ساقه و مايع درون لوله موئين در بالاي خط غوطه وري ، تفاوت قابل توجهي با دماي قسمت غوطه وري دارد.

چگونه مي توان تفاوت بين غوطه وري ترمومترها را تشخيص داد؟
: ترمومترهايي با غوطه وري نسبي
خط غوطه وري يک راه ساده و آسان براي تشخيص است . ترمومتر را بايد تا اين خط غوطه ور نمود تا دماي صحيح را نشان بدهد. البته بايد توجه داشت که بعضي از ترمومترها خط غوطه وري ندارند
:ترمومترهايي با غوطه وري کامل
اين ترمو مترها اغلب کمي ضخيم تر هستند . بعضي از کارخانه ها در پشت ترمومتر ، عبارت غوطه وري کامل(Total Immersion) را درج مي کنند.
اگر چيزي براي مشخص شدن وجود نداشته باشد ، شما بايد فرض کنيد که ترمو متر جهت غوطه وري کامل طراحي شده است .

ترمومتر مادون قرمز چيست؟
ترمومتر هاي مادون قرمز ، دما را با استفاده از اشعه ی مادون قرمز منتشر شده از اجسام اندازه گيري مي کنند . درواقع اين ترمو مترها ، انرژي نامرئي مادون قرمز را که به طور طبيعي از هر جسم با دماي بالاتر از صفر مطلق ، منتشر مي شود، به دام مي اندازند . ميزان انرژي منتشر شده ، بيانگر دماي جسم است .

از ترمومترهاي مادون قرمز در چه فعاليت هايي استفاده مي شود ؟

تعيين دماي جسم در حال حرکت
کنترل دماي هيتر يا اجاق ، براي کاليبراسيون و اهداف کنترلي
تعيين دماي جسمي که توسط يک محيط الکترومغناطيسي احاطه شده است
تعيين دماي جسمي که در محفظه خلاء يا اتمسفر کنترل شده نگهداري مي شود
شناسايي ابرها براي عملکرد تلسکوپ هاي متحرک
کنترل تجهيزات مکانيکي يا جعبه هاي قطع و وصل کننده مدارهای الکتريکي يا منافذ نقاط خطرناک
شناسايي نقاط خطرناک جهت توليد برد مدار الکتريکي
کنترل نقاط خطرناک در هنگام خاموش نمودن آتش
پايش مواد ، در حال فرآيند گرم يا سرد شدن ، جهت تحقيق و بهبود کنترل کيفيت توليد
زمانيکه جواب سريع مورد نياز است


نسبت D:S در ترمومترهاي مادون قرمز چيست ؟

نسبت فاصله به نقطه Distance-to- Spot ratio
فاصله از جسم D
قطر دايره اي که دماي آن خوانده مي شود S


D:S در ترمومترهاي مادون قرمز با دقت آن ترمو متر چه رابطه اي دارد؟
هر چه این نسبت بزرگتر باشد ، ترمومتر دماي دقيق تري را نشان مي دهد

در صورتی که پاسخ سوال خود را در سوال های فوق نیافتید لطفاً جهت مشاهده ی تمام سوال های رایج بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید