شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / سوالات رایج / کالیبراسیون
سوالات رایج
کاليبراسيون چيست ؟
به مجموعه فعاليت هايي که تحت شرايط خاص به منظور تعيين نسبت بين مقادير سيستم هاي اندازه گيريِ مشخص و مقادير معتبر انجام مي شود ، کاليبراسيون گفته مي شود


معمولاً هيدرو متر ها را در چه دمايي کاليبره مي کنند ؟
دماي طبيعي کاليبراسيون براي هيدرو متر چگالي 20 درجه سانتی گراد ( 68 درجه فارنهایت) می باشد
زماني که مقياس بر اساس چگالي هاي هم خانواده باشد ، دماي اشاره شده اغلب به صورت 20 درجه سانتی گراد و یا 15/56 درجه سانتی گراد ( 60 درجه فارنهایت) می باشد

خطاي از هم گشودگي چيست و چگونه اصلاح مي شود ؟
زماني که ابزار براي دمايي متفاوت از آن دمايي که براي آن کاليبره شده اند استفاده گردند ،خطاي از هم گشودگي براي وسيله به وجود مي آيد
اصلاح دما بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد
R(T0-T)
R مقدار قرائت شده
T0 دماي مبناي مقايسه (دماي اشاره شده )
T دماي مايع اندازه گرفته شده
به صورت معمول ، ضريب مورد قبول از هم گشودگي گرمايي حجم0.00025 درجه سانتی گراد مي باشد

چرا لازم است يک ترمو متر يا هيدرو متر کاليبره شده را مجدداً کاليبره نمود؟
هيدرومترهاي شيشه اي ، وسايل اندازه گيري فوق العاده پايدار و قابل اطميناني هستند . با اين وجود با گذشت زمان ، تغييراتي در مقدار اندازه گيري شده توسط ابزار ، بروز مي کند که علت آن سيکل هاي دمايي و کار کردن روزانه با ابزار است . وقتي که يک ترمومتر حرارت داده مي شود ، مايع درون حباب منبسط شده و اجباراً درون لوله موئين بالا مي رود که سطح آن ، دما را مشخص مي کند . هر سيکل گرم وسرد شدن ، تنش زيادي به حباب وارد مي کند. در اثر انبساط و انقباض مکرر ، حتي مايعاتي با بالاترين سطح کيفيت نيز دچار کمي تغيير حجم درون حباب مي شوند

فاصله زماني کاليبراسيون مجدد به چه پارامتر هايي بستگي دارد؟
فاصله زمانی کاليبراسيون مجدد به پارامترهاي زيادي مثل دماي استفاده ، تعداد دفعات استفاده و کيفيت سيستم مورد استفاده ، نوع و شرايط محيط سنجش و.... بستگي دارد

دليل تغييرات زياد در هيدرومتر هايي که در مايعات داغ، اسيد ها ، مواد قليايي سوزآور يا در روغن هاي سنگين يا ديگر مايعات ويسکوز استفاده شده اند چيست ؟
هيدرو متر هايي که در مايعات داغ ، اسيدها ، مواد قليايي سوزآور يا در روغن هاي سنگين يا ديگر مايعات ويسکوز استفاده شده اند و براي تميز نمودن آنها از حلال و فشار استفاده مي شود، در يک زمان کوتاه ، به طور محسوسي تغيير مي کنند . دليل اين تغييرات ، تاثيرات فعاليت شيميائي ، چرخه حرارتي ، خوردگي و تنش مکانيکي حاصل از تميز نمودن مي باشد

تعدادي از نشانه هاي معيوب بودن ترمومتر و دليل معيوب شدن آن را نام ببريد .
خيلي غير عادي نيست که ببينيم ترمومتري که چندين سال مورد استفاده قرار گرفته ،جيوه اش کمرنگ بشود ، يا ذرات اضافي يا قطرات جيوه ازخود برجاي بگذارد يا درطول لوله موئين جيوه اش اکسيده بشود. بعضي از اين موارد دراثر پر نمودن معيوب وسيله و نفوذ رطوبت ، مواد خارجي ، هوا (اکسيژن ) - هر چند به مقدار کم – به درون وسيله رخ مي دهند . وقتي که اين مشکلات ايجاد شوند ، وسيله ديگر قابل استفاده نمي باشد ، زيرا مقادير نشان داده شده توسط آن به شدت غير قابل اعتماد هستند

وجود يک ترک در مخزن ترمومتر( هر چند غير قابل مشاهده باشد ) آيا بر روي نتايج اندازه گيري تاثير مي گذارد ؟
امکان دارد يک ترک غير قابل مشاهده در مخزن ترمومتر (با کمک ميکروسکوپ قابل رويت است) باعث ايجاد خطايي متجاوز از 10 درجه سانتی گراد شود

در صورتی که پاسخ مورد نظر خود را در سوال های فوق نیافتید، جهت مشاهده سایر سوالات بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید