شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation Links
حضور مسئولین در نوزدهمی
حضور مسئولین در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
حضور مسئولین در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

گوشه هایی از حضور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور آقای سید حسن قاضی زاده هاشمی و ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران آقای محمدرضا مس فروش در غرفه شرکت پل ایده آل پارس و پل ایده آل تجهیز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث.

 

 

حضور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور آقای سید حسن قاضی زاده هاشمی

 

 

ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران آقای محمدرضا مس فروش

 

1395/02/26 :نوشته شده در تاریخ