شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation Links
نمایشگاه بین‌المللی تجه
نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، توانبخشی و دارویی گرگان
نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، توانبخشی و دارویی گرگان

18 لغایت 20 مهر ماه 96. حضور شرکت های پل ایده آل پارس و پل ایده آل تجهیز در اولین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، توانبخشی و دارویی گرگان.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1396/07/24 :نوشته شده در تاریخ