شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / اخبار / داخلی / شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌هلث
بیست و یکمین نمایشگاه ب
بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌هلث
بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌هلث


 شرکت پل ایده آل پارس و پل ایده آل تجهیز مقدم شما دوستان عزیز را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث گرامی می دارد.

29 خرداد الی 1 تیرماه 1397

سالن 44/1 - غرفه شماره 27
 

 

 

 

1397/03/24 :نوشته شده در تاریخ