شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / اخبار / داخلی / نمايش مجموعه متنوع سيفتي باکس هاي پل ايده آل پارس در شانزدهمين نمايشگاه ايران هلث
نمايش مجموعه متنوع سيفت
نمايش مجموعه متنوع سيفتي باکس هاي پل ايده آل پارس در شانزدهمين نمايشگاه ايران هلث
نمايش مجموعه متنوع سيفتي باکس هاي پل ايده آل پارس در شانزدهمين نمايشگاه ايران هلث

 

سيفتي باکس هاي XL و Ra و پايه نگهدارنده سيفتي باکس ، عضو جديد خانواده بزرگ  سيفتي باکس هاي PIP شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1392/02/31 :نوشته شده در تاریخ