شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / اخبار / داخلی / اطلاعيه انتشار کتاب بيماري هاي کبدي
اطلاعيه انتشار کتاب بيم
اطلاعيه انتشار کتاب بيماري هاي کبدي
اطلاعيه انتشار کتاب بيماري هاي کبدي

کتاب اصول پایه طب آزمایشگاهی با موضوع اختصاصیِ " بیماریهای کبدی" توسط شرکت پل ایده آل پارس چاپ گردیده و اینک در اختیار متخصصین طب آزمایشگاهی و علاقمندان قرار می گیرد.

مقدمه ی این کتاب با مطلب زیر آغاز شده است:


کبد در فرايندهاي زندگي از نقشی اساسی برخوردار بوده و همين موضوع باعث مي‌شود که اين عضو داراي اهميت بخصوصي در طب باليني و همچنين طب آزمایشگاهی باشد. کبد در بسياري از راه‌هاي متابوليک و فرايندهاي مربوط به تغییر و تبدیل های زیستی یعنی بيوترانسفورماسيون و نيز در فرايندهاي ترشح و دفع شرکت می کند. عوامل مختلفِ بسياري مي‌توانند در تماميت و عملکرد کبد اختلال ايجاد نموده و انجام روندهاي تشخيصي اختصاصی را ضروری نمایند. تشخيص بيماري‌هاي کبدي تمامی فرآیندهای زیر از قبیل بررسیِ کامل سابقه پزشکي، معاينات جسمي، آزمايشات بيوشيميايي و ويروسي، روندهاي تصويربرداري و بيوپسي کبد را در بر میگیرد. بنابراين تشخيص آزمايشگاهي در اینجا نقش بسزايي ايفا مي‌کند. بر خلاف بسياري از بيماري‌هاي ديگر، بيماري‌هاي کبدي اغلب ويژگي‌هاي باليني اختصاصیِ کمی دارند. ممکن است اين بيماري‌ها طي مدتي طولاني بدون بروز علائمِ مشخصه يا حتي در غياب علائم مرضی توسعه يابند و در نتیجه شناساييِ زودهنگام آنها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بيماران اغلب نیازمند مراقبت‌هاي پزشکي طي يک مدت زمان طولاني، اکثرا مادام‌العمر، چه به صورت سرپايي و چه به شکل بستري مي‌باشند. به موجب تمامی اين دلايل، دستيابي به نتايج مطلوب نيازمند تعاون تنگاتنگ و اتخاذ تصميماتي مشترک درباره راهبرد
درماني با همکاري تمامي اعضاي تيم پزشکي که در مديريت اين بيماران دخيل هستند، مي‌باشد.  

 

فرم ثبت نام کتاب اصول پایه طب آزمایشگاهی، بیماری های کبدی

1393/07/26 :نوشته شده در تاریخ