شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation Links
هجدهمین نمایشگاه بین ال
هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

گوشه هایی از حضور شرکت پل ایده آل پارس و پل ایده آل تجهیز در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث.  

 

 


 
حضور آقای دکتر ستاری (معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهور) و آقای دکتر دیناروند (رئیس غذا دارو و تجهیزات پزشکی) در غرفه پل ایده آل تجهیز

 

 
   آقای استاد رحیمی  (مدیر عامل شرکت پل ایده آل پارس ) و آقای مهندس فلاتی (مدیر عامل شرکت پل ایده آل تجهیز)
 
 

مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

   
 
پوشش رسانه های مختلف در رابطه با دستاوردها و محصولات جدید
 
 
مصاحبه با مجله بهداشت
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

غرفه شرکت پل ایده آل پارس و پل ایده آل تجهیز در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

   

 

 

  ثبت نام برای توزیع رایگان کتاب اطلس جامع آزمایشگاهی

 

 

 

1394/02/31 :نوشته شده در تاریخ