تندیس‎ها و تقدیرنامه‎ها

kontrol va pishgiri ofonat bimarestani

تقدیرنامه کنگره سراسری کنترل و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

lohe taghdir vezarat behdasht

لوح تقدیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

لوح تقدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی

jahad daneshgahi

تقدیر نامه علمی جهاد دانشگاهی

tanzim khanvade

تقدیر نامه انجمن تنظیم خانواده

roz jahani

تقدیرنامه روز جهانی ایدز

salamat khanevade

تقدیرنامه شصتمین کنگره سلامت خانواده

پل ایده‎آل پارس

پل ایده‎آل تجهیز