خط مشی

خط مشی کیفیت

شرکت پل ‌ایده‌ آل ‌پارس

معتقد است که محصول و خدمات مورد نیاز مشتریان خود را در زمینه:”تامین، تولید و فروش تجهیزات پزشکی‌ و آزمایشگاهی” مطابق با مشخصات کامل محصول و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001 : ۲۰۱۵ و استاندارد مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO13485 : ۲۰۱۶ در زمان به موقع ارائه نماید و جلب رضایت مشتری را سر لوحه اهداف خود قرار دهد.

ارتقای سطح خدمات

تمرکز بر تحقیق و توسعه

پایداری مداوم و بهبود مستمر

اطمینان به ارائه بهترین کیفیت محصول

از اهداف اصلی نظام مدیریتی شرکت پل ایده‌آل پارس می‌باشد، هریک از مدیران واحد‌ها وظیفه دارند خط مشی کیفیت پل ایده‌آل پارس را به آگاهی و درک کلیه کارکنان خود برسانند و در جهت اجرای آن مسئولیت‌های تصریح شده در نظام نامه کیفیت را به نحو موثر و شایسته ایفا نمایند.