خط مشی

خط‌مشی‌کیفیت

شرکت پل ایده آل تجهیز

خط مشی کیفیت شرکت پل ایده‌آل تجهیز در راستای ارتقای رضایت‌مندی مشتری به منظور پوشش استانداردهای ISO9001:2015  و ISO13485:2016  و ارتقای سطح سلامت جامعه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

کیفیت مطلوب محصولات و بهبود مستمر فرآیندها

تحویل به موقع محصولات و خدمات پس از فروش مناسب

دقت در فرآیند و صحت عملکرد محصولات بر اساس شاخص‌های تعریف شده و توسعه گستره کاری و خدماتی شرکت

ارتقاء سطح دانش، مهارت و آگاهی کارکنان

ارتقاء سطح رضایت ذینفعان

توسعه توان تخصصی و فناوری

ضروری است کلیه مدیران خط مشی تدوین شده را به آگاهی و درک کارکنان واحد تحت پوشش رسانده، در دسترس گروه های ذینفع قرار داده و در جهت اجرای آن، مسئولیت های تصریح شده در نظامنامه کیفیت را به نحو شایسته ایفا نمایند.