شرکت پل ایده آل پارس
پيپت سديمان
-  ساخته شده از شيشه
 -  طول : 300 ميلي متر
-  درجه بندي شده از 0 تا 200 ميلي متر در بازه هاي 1 ميلي متري

-  موجود براي روشهاي ماكرو و ميكرو 

محصولات مرتبط


پيپت شور اتوماتيك


پي پت پركن الكترونيكي


لوله آزمایش CBC


لوله آزمایش ساده ۱۰۰×۱۶


لوله آزمایش ساده ۱۰۰×۱۲


پيپت پركن


پوآر پی پت


استند پیپت و ترمومتر


جای پیپت استیل
محصول بعدی محصول قبلی