شرکت پل ایده آل پارس
استند چرخ دار

 - جهت استفاده برای فشارخون‌سنج‌های مدل Vario و Klinik.Erkameter

محصولات مرتبط


فشار خون سنج Klinik‌Erkameter


فشار خون سنج Vario


پایه دیواری
محصول بعدی محصول قبلی