شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation Links
لوازم جانبی سانتریفوژ

 

روتورها و لوازم جانبی سانتریفوژ یونیورسال .P.I.T

 

 روتورها و لوازم جانبی سانتریفوژهای یونیورسال PIT320 می تواند عمده آزمایشات مرتبط با سانتریفوژ نمودن در آزمایشگاه های تشخیص طبی، بالینی، صنعتی، پژوهشی و ...  را پوشش دهد.

 

روتورها و لوازم جانبی متعدد سانتریفوژ یونیورسال PIT320 امکان سانتریفوژ نمودن نمونه های موجود در انواع لوله های استاندارد، پلیت های میکروتیتر، لوله های مخروطی، لوله های خون گیری، میکروتیوب ها، تهیه انواع لام های سیتولوژی و ... را فراهم آورده است.

 

فهرست روتورها و لوازم جانبی

 

 

 

 

روتورهای سانتریفوژهای یونیورسال PIT320  ( کلاسیک و یخچال دار )

 

 ایران کد تصویر محصول  شرح و کد محصول  توضیحات
(لوله های مورد استفاده )
2838500573800011
روتور سیتولوژی
حداکثر دور چرخش: 2.000 دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ : 470 RCF 
تعداد باگت: 12 عدد
کد کالا: JC301P
12 عدد لام26×76 mm   
2838500573800001

روتور چهار شاخه، 90 درجه

حداکثر دور چرخش: 4.000 دور در دقیقه

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ: RCF  2,719

تعداد باگت: 4 عدد

زاویه: 90 درجه

کد کالا (بدون باگت):  1624
 
 2838500573800010    روتور چهار شاخه، 90 درجه

حداکثر دور چرخش: 5.000 دور در دقیقه

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ: 4,193 RCF

تعداد باگت: 4 عدد

زاویه: 90 درجه

کد کالا (بدون باگت): 1494

 
 2838500573800003    روتور مخروطی، 35 درجه

حداکثر دور چرخش: 6.000 دور در دقیقه

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ : 4,146 RCF

تعداد لوله: 12 عدد

زاویه: 35 درجه

کد کالا:  1613

 

15 ml - 17×100 mm

 
4.5-5 ml - 11×92 mm
 
 
4.9 ml - 13×90 mm
 
 
7.5-10 ml - 15×92 mm
 
 
7.5-10 ml - 16×92 mm
 
 
10 ml - 15×102 mm
 
 
8-10 ml - 16×100 mm
 
 
8-10 ml - 16×125 mm
 
15 ml - 17×120 mm
  
  2838500573800002   روتور مخروطی، 35 درجه  
حداکثر دور چرخش: 12.000 دور در دقیقه 
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ : 16,582 RCF 
تعداد لوله: 12 عدد 
زاویه: 35 درجه
کد کالا:  1615 
 2838500573800009    روتور مخروطی، 35 درجه
حداکثر دور چرخش: 9.000 دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ : 9,509 RCF
تعداد باگت: 6 عدد
زاویه: 35 درجه
کد کالا :  1620A
 
 2838500573800006    روتور فالکون مخروطی، 35 درجه
حداکثر دور چرخش: 6.000 دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ: 4,146 RCF
تعداد لوله: 12 عدد
تعداد لوله(فالکون): 6 عدد
زاویه: 35 درجه
 کد کالا:  1613P1

 15 ml - 17×100 mm

 

4.5-5 ml - 11×92 mm
 
4.9 ml - 13×90 mm
 
7.5-10 ml - 15×92 mm
 
7.5-10 ml - 16×92 mm
 
10 ml - 15×102 mm
 
8-10 ml - 16×100 mm
 
8-10 ml - 16×125 mm
 
15 ml - 17×120 mm
 
 2838500573800007   روتور فالکون مخروطی، 35 درجه  
حداکثر دور چرخش: 12.000 دور در دقیقه 
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ : 16,582 RCF 
تعداد لوله: 12 عدد 
زاویه: 35 درجه
کد کالا:  1615P2
 2838500573800005  

روتور مخروطی 40 درجه

حداکثر دور چرخش: 15.000 دور در دقیقه

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ : 21,382 RCF

تعداد لوله: 24 عدد

زاویه: 40 درجه

کد کالا:  1420A

1.5 ml - 11×38 mm

  

2 ml - 11×38 mm

2838500573800008

روتور مخروطی، 40 درجه با آداپتور

حداکثر دور چرخش: 15.000 دور در دقیقه

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ 21,382 RCF

تعداد لوله: 24 عدد

زاویه: 40 درجه

کد کالا:  1420AP3
0.2 ml - 6×18 mm
0.4 ml - 6×45 mm
0.5 ml - 8×30 mm
0.8 ml - 8×45 mm
1.5 ml - 11×38 mm
2 ml - 11×38 mm
 
2838500573800004

روتور هماتوکریت

حداکثر دور چرخش: 15.000 دور در دقیقه

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ : 21,382 RCF

تعداد لوله: 24 عدد

کد کالا:  1650
لوله مویی
2838500573800014

روتور 4 شاخه، 90 درجه

حداکثر دور چرخش: 4.500 دور در دقیقه

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ 3,328 RCF

تعداد باگت:4 عدد

زاویه: 90 درجه

کد کالا (بدون باگت): 1324

 
 2838500573800012

روتور مخروطی استریپ

حداکثر دور چرخش: 14.000 دور در دقیقه

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ 18,845 RCF

فقط قابل استفاده در دستگاه سانتریفوژ یخچالدار

تعداد لوله: 6 استریپ 8 تایی

زاویه: 45 درجه

کد کالا:  160P

 

 0.2 (میلی لیتر)

2838500573800013  

روتور پلیت الایزا، 90 درجه

حداکثر دور چرخش: 4000 دور در دقیقه

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): 2.218

تعداد باگت: 2 عدد

زاویه: 90 درجه

کد کالا: 1460

 
2838500573800042
روتور مخروطی، 40 درجه با آداپتور
حداکثر دور چرخش: 20000 دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): 25.938
تعداد لوله: 10 عدد
زاویه: 40 درجه
کد کالا: 200P

0.2 ml  6×18 mm

0.4 ml  6×45 mm

0.5 ml  8×30 mm

0.8 ml  8×45 mm

1.5 ml  11×38 mm

2.0 ml  11×38 m

محصولات مرتبط


سانتریفوژ یونیورسال کلاسیک 320 PIT (دوربالا)


سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار
محصول بعدی محصول قبلی