شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / محصولات / تولیدات / سیفتی‌باکس SafetyBox - صفحه 2
حجم* 0.3  0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 7 8.5 9.5 11.5 12 15 22 25 26.3 30
مدل Ra√
a√ a√ a√
a√
a√ a√ a√
b√ b√ b√
b√
مدل C
d√ d√ d√
d√


d√
c√


c√
 مدل P e√ مدل XL
*تمامی حجم ها به لیتر می باشد 

+  مدل C :  بدنه دایره ای 

+  مدل R  :  بدنه چهار گوش 

+  مدل P  :   جیبی

+  مدل XL :  برای پسماندهای حجیم و طویل سیفتی باکس ۲ لیتری
سیفتی باکس ۲ لیتری
سیفتی باکس ۳ لیتری
سیفتی باکس ۳ لیتری
سیفتی باکس ۵ لیتری
سیفتی باکس ۵ لیتری
سیفتی باکس ۷ لیتری
سیفتی باکس ۷ لیتری
سیفتی باکس ۱۲ لیتری
سیفتی باکس ۱۲ لیتری
سیفتی باکس ۰/۳ لیتری (جیبی)
سیفتی باکس ۰/۳ لیتری (جیبی)
1 2