شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / محصولات / تولیدات / تجهیزات نمونه‌برداری و نمونه‌گیری - صفحه 1
کیف یونیورسال
کیف یونیورسال
جعبه لاباکس
جعبه لاباکس
فایل نگهداری لام
فایل نگهداری لام
فایل نگهداری تیشوکاست
فایل نگهداری تیشوکاست
فایل نگهداری بلوک بافت
فایل نگهداری بلوک بافت
ترالی حمل فایل
ترالی حمل فایل
پی ست بادرب و نازل یکپارچه لیبل دار
پی ست بادرب و نازل یکپارچه لیبل دار
پی ست بادرب و نازل یکپارچه
پی ست بادرب و نازل یکپارچه
سینی نمونه برداری و حمل نمونه
سینی نمونه برداری و حمل نمونه
بیوجار
بیوجار
قالب بلوک گیری یکبارمصرف
قالب بلوک گیری یکبارمصرف
پیپت پاستور حباب متغیر
پیپت پاستور حباب متغیر
پیپت پاستور اکسترا
پیپت پاستور اکسترا
پیپت پاستور مدرج
پیپت پاستور مدرج
ظرف جمع‌آوری ادرار 24 ساعته
ظرف جمع‌آوری ادرار 24 ساعته
لوپ استاندارد فلزی
لوپ استاندارد فلزی
1 2 3