شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / محصولات / تولیدات / لوازم عمومی و لوازم جانبی - صفحه 2
دستکش
دستکش
اپلیکاتور بدون پنبه
اپلیکاتور بدون پنبه
قلم الماس (مارکر پزشکی)
قلم الماس (مارکر پزشکی)
سبد استیل
سبد استیل
کیف کمک‌های اولیه
کیف کمک‌های اولیه
جای پیپت استیل
جای پیپت استیل
جای پلیت استیل
جای پلیت استیل
پایه فلزی سیفتی باکس 3 و 5 لیتری
پایه فلزی سیفتی باکس 3 و 5 لیتری
پایه فلزی سیفتی باکس 1.5 و 2 لیتری
پایه فلزی سیفتی باکس 1.5 و 2 لیتری
پایه پلاستیکی سیفتی باکس
پایه پلاستیکی سیفتی باکس
پایه سمپلر
پایه سمپلر
پایه دیواری کیف کمک‌های اولیه
پایه دیواری کیف کمک‌های اولیه
1 2