شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / محصولات / واردات / کمپانی TGI - شیشه آلات حجم‌برداری - صفحه 1
ارلن خلاء با لوله جانبي شيشه اي
ارلن خلاء با لوله جانبي شيشه اي
 ارلن، دهانه گشاد
ارلن، دهانه گشاد
ارلن، دهانه باريک
ارلن، دهانه باريک
بالن ته صاف، با دهانه باريک
بالن ته صاف، با دهانه باريک
بالن ته صاف، با دهانه گشاد
بالن ته صاف، با دهانه گشاد
بالن ته گرد، دهانه باريک
بالن ته گرد، دهانه باريک
بالن ته گرد، دهانه گشاد
بالن ته گرد، دهانه گشاد
بالن سنجش حجم كلاس A (بالن ژوژه)
بالن سنجش حجم كلاس A (بالن ژوژه)
بشر مدل بلند
بشر مدل بلند
بشر مدل کوتاه
بشر مدل کوتاه
بورت اتوماتيک با مخزن پلاستیکی
بورت اتوماتيک با مخزن پلاستیکی
بورت با شير مستقيم
بورت با شير مستقيم
 بورت بر مبناي Pellet
بورت بر مبناي Pellet
 پتري ديش (ظرف مخصوص كشت ميكروب)
پتري ديش (ظرف مخصوص كشت ميكروب)
 پيكنومتر(چگالي سنج)، بر مبناي مدل Gay-Lussac
پيكنومتر(چگالي سنج)، بر مبناي مدل Gay-Lussac
پيكنومتر ترمومتردار (چگالي سنج)
پيكنومتر ترمومتردار (چگالي سنج)
1 2 3