شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / مقالات / زباله‌ها و پسماندهای پزشکی و آزمایشگاهی - صفحه 1
مقالات علمی
پسماند

 با وجود روشهاي نوين جهت دفع پسماندهاي بيمارستاني در بسياري از مناطق كشور دفع اين پسماندهاي خطرناك همچنان به روش سنتي و از طريق " دفن " صورت مي گيرد. دفن پسماندهاي بيمارستاني ،علاوه بر آلودگي هاي زيست محيطي و آبهاي زيرزميني ، خطر گسترش برخي از بيماريها را در پي دارد. دفن پسماندهاي بيمارستاني و عفوني به شيوه هاي كنوني در كشور مي تواند عواقب وپيامدهاي جبران ناپذيري بدنبال داشته باشد.//گروه تحقیق و پشتیبانی شرکت پل ایده آل پارس تحت سرپرستی دکتر قهری

 

اصول ایمنی  در مواجهه و دفع پسماندهای  بیمارستانی

مخاطرات عمده سلامت دربيمارستان ناشي از عدم اجراي مقررات بهداشتي، مواد زائد جامد (زباله)، فاضلاب، عوامل زيان‌آور حرفه‌اي نظير عوامل فيزيكي، بيولوژيك و ...مي‌باشند كه كليه بيماران‌،كاركنان و در نهايت جامعه را در معرض اين مخاطرات قرار مي‌دهد. پسماندهای بیمارستانی از جمله نکات آسیب‌رسانی تلقی می‌شود که می‌تواند کارکنان،بیماران،محیط زیست و... را تحت‌ تأثیر اثرات سوء خود قرار دهد. این پسماندها ازنظر جمع‌آوری، نگهداری و حمل‌ونقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.//‌منبعmedlabnews.com
1