شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / مقالات / ایمنی در محل کار - صفحه 1
مقالات علمی
سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و لیبل گذاری مواد شیمیایی (GHS)
 
سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و لیبل گذاری مواد شیمیایی (GHS)
جداول طبقه بندی و لیبل گذاری
ایمنی در محل کار-قسمت سوم (جراحت)
گزیده ای از آمارو مطالب جمع آوری شده از مراکز و موسسات فعال در زمینه ایمنی، جراحت و بیماری‌های عفونی مرتبط و همچنین ابزار ایمنی و سیفتی باکس// گروه تحقیق و پشتیبانی شرکت پل ایده آل پارس 
ایمنی محل کار (آزمایشگاه) - قسمت دوم

 تميز كردن يعني حذف گردوغبار، مواد آلي و لكه ها، كه شامل برس كشيدن ، گردوغبارگيري، شستشو يا آبكشي با آب و صابون يا مواد شوينده است. گردوغبار، مواد آلي و لكه مي تواند ميكروارگانيزم ها را بپوشاند و درعمل كشتن ميكروارگانسيم ها توسط گندزداها و ميكروب كش هاي شيميايي و ضدعفوني كننده ها تداخل ايجاد كنند. // گروه تحقیق و پشتیبانی شرکت پل ایده آل پارس تحت سرپرستی دکتر قهری 

ایمنی محل کار (آزمایشگاه) - قسمت اول
 كاركردن در آزمايشگاه بسته به ماهيت نمونه‌های مورد آزمايش، مواد به كار رفته در روش آزمايش و ابزارهاي مورد استفاده می‌تواند متضمن خطرات مختلفي باشد. اين خطرات می‌تواند فقط متوجه شخص آزمايش كننده باشد، يا سلامت كاركنان ديگر و يا حتي ساير افراد جامعه را از طريق آلودگي‌هاس زيست‌محيطي به خطر بيندازد. آگاهي و شناخت اين عوامل خطرآفرين و تهديد كننده سلامت و انديشيدن تمهيدات و شيوه های پيشگيری از بروز مخاطرات، مقدمه ای براي برقراری نظام ايمني در آزمايشگاه می‌باشد. // گروه تحقیق و پشتیبانی شرکت پل ایده آل پارس تحت سرپرستی دکتر قهری1