نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
pipette
بستن

سمپلر حجم ثابت آزمایشگاهی

هم‌زدن نمونه‌ها با گرانروی‌های مختلف

جعبه نوک سمپلر
بستن

جعبه نوک سمپلر

نگهداری و سازماندهی سمپلرها

پیپت پاستور مدرج
بستن

پیپت پاستور مدرج

حجم‌برداری و انتقال حجم معینی از مایعات بین ظروف 

 

پیپت پاستور اکسترا
بستن

پیپت پاستور اکسترا

نمونه‌برداری از نقاط با دسترسی دشوار و ظروف عمیق با دهانه باریک

standeSampler5khaneh1
بستن

استند سمپلر ۵ خانه

نگهداری و سازماندهی سمپلرها

پایه سمپلر گردان 6 شاخه
بستن

پایه سمپلر گردان ۶ شاخه

نگهداری و سازماندهی سمپلرها

پیپت پاستور حباب متغیر
بستن

پیپت پاستور حباب متغیر

حجم‌برداری و انتقال مایعات بین ظروف با تسلط و سهولت بیشتر