نمایش سایدبار
فایل لام
بستن

فایل لام

سازماندهی و بایگانی انواع نمونه

 

لوله قاشقک‌دار
بستن

لوله نمونه‌برداری قاشقک‌دار

نمونه‌برداری و نگهداری انواع نمونه‌ها

 

سینی برش بافت
بستن

سینی برش بافت

برش انواع بافت‌ها با اندازه‌گیری دقیق و سریع بر روی سینی

 

درب لوله لبه‌دار (قارچی)
بستن

درب لوله لبه‌دار (قارچی)

نگهداری نمونه‌های آزمایشگاهی و استفاده در دستگاه سانتریفوژ

 

لوله مخروطی
بستن

لوله مخروطی

نگهداری نمونه‌های آزمایشگاهی و استفاده در دستگاه سانتریفوژ

 

لوله گاماکانتر (شفاف)
بستن

لوله گاماکانتر

نگهداری نمونه‌های آزمایشگاهی 

 

لوله CBC
بستن

لوله آزمایش CBC

نگهداری نمونه‌های آزمایشگاهی با تشخیص حجم نمونه

 

لوله آزمایش ساده با درب (9ml)
بستن

لوله آزمایش ساده

نگهداری و انتقال نمونه آزمایشگاهی 

 

لوپ استاندارد فلزی
بستن

لوپ استاندارد فلزی

نمونه‌برداری با حجم معین

 

لوپ استاندارد پلاستیکی
بستن

لوپ استاندارد پلاستیکی

Standard Plastic Loop

 نمونه‌برداری باحجم معین

 

بستن

پخش‌کننده T شکل

T-shaped Spreader

مسطح نمودن نمونه

 

پخش کننده کروی شکل
بستن

پخش‌کننده کروی شکل

پخش موضعی نمونه