نمایش سایدبار
دسته فیلدوپلاتین
بستن

دسته فیلدوپلاتین

نگهدارنده لوپ فلزی برای نمونه‌برداری

 

پیپت پاستور مدرج
بستن

پیپت پاستور مدرج

حجم‌برداری و انتقال حجم معینی از مایعات بین ظروف 

 

پیپت پاستور اکسترا
بستن

پیپت پاستور اکسترا

نمونه‌برداری از نقاط با دسترسی دشوار و ظروف عمیق با دهانه باریک

پیپت پاستور حباب متغیر
بستن

پیپت پاستور حباب متغیر

حجم‌برداری و انتقال مایعات بین ظروف با تسلط و سهولت بیشتر