نمایش 13–24 از 41 نتایج

نمایش سایدبار
سیفتی باکس Ra 2.5 L
بستن

سیفتی باکس ۲/۵ لیتری Ra

جمع آوری و امحاء ایمن پسماند های تیز و برنده

سیفتی باکس Ra 3.5 L
بستن

سیفتی باکس ۳/۵ لیتری Ra

جمع آوری و امحاء ایمن پسماند های تیز و برنده

سیفتی باکس Ra 4 L
بستن

سیفتی باکس ۴ لیتری Ra

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

 

سیفتی باکس Ra 4.5 L
بستن

سیفتی باکس ۴/۵ لیتری Ra

  جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Ra 5.5 L
بستن

سیفتی باکس ۵/۵ لیتری Ra

 

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Ra 8.5 L
بستن

سیفتی باکس ۸/۵ لیتری Ra

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Ra 9.5 L
بستن

سیفتی باکس ۹/۵ لیتری Ra

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Ra 11.5 L
بستن

سیفتی باکس ۱۱/۵ لیتری Ra

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Rb 15 L
بستن

سیفتی باکس ۱۵ لیتری Rb

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Rb 22 L
بستن

سیفتی باکس ۲۲ لیتری Rb

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

 

سیفتی باکس Rb 25 L
بستن

سیفتی باکس ۲۵ لیتری Rb

جمع‌آوری و حمل ایمن ضایعات و پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس XL
بستن

سیفتی باکس ۲۶٫۳ لیتری XL

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده طویل