نمایش 145–156 از 173 نتایج

نمایش سایدبار
سیفتی باکس Ra 8.5 L
بستن

سیفتی باکس ۸/۵ لیتری Ra

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Ra 9.5 L
بستن

سیفتی باکس ۹/۵ لیتری Ra

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Ra 11.5 L
بستن

سیفتی باکس ۱۱/۵ لیتری Ra

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Rb 15 L
بستن

سیفتی باکس ۱۵ لیتری Rb

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Rb 22 L
بستن

سیفتی باکس ۲۲ لیتری Rb

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

 

سیفتی باکس Rb 25 L
بستن

سیفتی باکس ۲۵ لیتری Rb

جمع‌آوری و حمل ایمن ضایعات و پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس XL
بستن

سیفتی باکس ۲۶٫۳ لیتری XL

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده طویل

 

سیفتی باکس Cc 7 L
بستن

سیفتی باکس ۷ لیتری Cc

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Cc 12 L
بستن

سیفتی باکس ۱۲ لیتری Cc

  جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Cd 0.5 L
بستن

سیفتی باکس ۰٫۵ لیتری Cd

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Cd 1.5 L
بستن

سیفتی باکس ۱٫۵ لیتری Cd

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس Cd 2 L
بستن

سیفتی باکس ۲ لیتری Cd

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده