ترمومتر الکلی

Red Liquid Thermometer

برند و سازنده کالا : Alla France (فرانسه)
  • پرشده با الکل قرمز رنگ
  • درجه بندی : °۱
  • مناسب برای برای مصارف گوناگون به ویژه در صنایع غذایی
جدول مشخصات فنی
کد محصول نام محصول مدل رنج(C°) طول(mm) کاربرد توضیحات
۱۴۰۵۹۸ ترمومتر الکلی ۸۰۱۰R060-qp ۱۰+۶۰- ۲۸۰ آشپزخانه، شیر بدون روکش تفلون، (بدون حفاظ) قابل قرار گیری درون حفاظ
۱۴۰۶۰۰ ترمومتر الکلی ۸۰۳۰R060-qp ۱۰+۶۰- ۲۹۰ آشپزخانه، شیر  با وضوح عالي، (بدون حفاظ) قابل قرار گیری درون حفاظ
۱۴۰۶۰۲ ترمومتر الکلی  ۸۰۱۰R120/T-qp ۱۰+۱۲۰- ۲۸۰ پخت‌و‌پز، شیر  با روکش تفلون، (بدون حفاظ) قابل قرار گیری درون حفاظ
۱۴۰۶۰۱ ترمومتر الکلی  ۸۰۱۰R120-qp ۱۰+۱۲۰- ۲۸۰ پخت‌و‌پز، شیر  بدون روکش تفلون، (بدون حفاظ) قابل قرار گیری درون حفاظ
۱۴۰۶۰۳ ترمومتر الکلی  ۸۰۳۰R120-qp ۳۰+۱۱۰+ ۲۸۰ پخت‌و‌پز، شیر با وضوح عالي، (بدون حفاظ) قابل قرار گیری درون حفاظ