ترمومتر BIO-TEMP

BIO-TEMP Thermometer

برند و سازنده کالا : ALLA France (فرانسه)
  • پرشده با مایع غیر سمی (در صورت شکستن ترمومتر مواد داخل ترمومتر به آب و کربن‌دی‌اکسید تجزیه می‌شوند)
  • قطر خارجی شیشه‌: ۶-۷ میلی‌متر
  • سهولت بیشتر خواندن به دلیل رنگ زرد شیشه (طبق استاندارد)
جدول مشخصات فنی
کد محصول کد ترمومتر رنج درجه‌بندی دقت طول (mm) غوطه‌وری کاربرد
۱۴۰۴۳۹ ۵۱۸۲T110-qp ۵۰+۱۱۰°C- ۱°C ±۲ ۳۰۵ TOT عمومی
۱۴۰۲۸۳ ۵۱۲۲P250-qp ۱۰+۲۵۰°C- ۱°C ±۳ ۴۰۵ ۷۶mm عمومی
۱۴۰۴۳۷ ۵۱۸۲T100-qp ۱۰۰+۳۰°C- ۱°C ±۲ ۳۰۵ TOT عمومی