تست کننده روغن آشپزی

Cooking Oil Tester

برند و سازنده کالا : Alla France (فرانسه)
  • جهت اندازه‌گیری کیفیت روغن سرخ کردنی به %PC و تعیین میزان اکسایش گرمایی
  • در کیسه ی پلاستیکی به همراه ۲ تست کننده و دستورالعمل
جدول مشخصات فنی
کد محصول نام محصول مدل توضیحات
۱۴۰۵۳۷ تست کننده روغن آشپزی ۹۳۰۰۰-۰۰۲ به همراه جدول سریع‌خوانی