پیپت پاستور حباب متغیر

Bellows Pasteur Pipette

حجم‌برداری و انتقال مایعات بین ظروف با تسلط و سهولت بیشتر

  

  • از جنس LDPE، میل ترکیبی کم، کاهش چسبندگی سطح داخلی پیپت
  • قابل استریل با گاز اتیلن اکساید و پرتو گاما
  • قابل تبدیل به ظرف بسته با حرارت دادن نوک آن
معرفی اجمالی محصول

پیپت پاستورهای حباب متغیر . P.I.P در ۲ ظرفیت و ۶ سایز مختلف به منظور رفع نیازهای مختلف تولید می‌گردند. این پیپت پاستورها دارای بدنه یکپارچه می‌باشند و حباب متغیر آنها تسلط کاربر را در حین حجم‌برداری و انتقال حجم افزایش می‌دهد. این پیپت پاستورها از جنس LDPE می باشد که نسبت به مایعات بیولوژیک و اکثر اسیدها بی‌اثر است و میل ترکیبی کم آن موجب کاهش چسبندگی سطح داخلی پیپت شده و درنهایت احتمال از دست دادن سلول ها و پروتئین های با ارزش نمونه کاهش می یابد. لازم به ذکر است این پیپت‌ها قابل استریل با گاز و پرتو گاما می‌باشند. علاوه بر این می‌توان به منظور نگهداری نمونه، پیپت پاستور را فریز نمود و یا با حرارت دادن نوک آن، این ابزار را به یک ظرف بسته تبدیل نمود. حجم‌برداری از مایعات چسبنده، نمونه‌برداری و دکانت کردن مایعات عفونی یا سمی، انتقال مایع فوقانی یک غیرمحلول (supernatant) اضافه نمودن معرف/ مواد شیمیایی، استخراج نمونه و… از جمله کاربردهای این پیپت پاستورها می‌باشد.

جدول مشخصات فنی
کد محصول ایران کد طول (mm) ظرفیت (ml)  قطرحباب (mm) 
۲۰۱۶۲ ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۰ ۱۰۰ ۴ ۲۱
۲۰۱۶۳ ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۰۹ ۱۲۰ ۴ ۲۱
۲۰۱۶۴ ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۲ ۱۴۰ ۴ ۲۱
۲۰۱۶۵ ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۱ ۱۷۶ ۵/۵ ۲۴
۲۰۱۶۶ ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۴ ۱۹۶ ۵/۵ ۲۴
۲۰۱۶۷ ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۳ ۲۱۶ ۵/۵ ۲۴