حضور در نمایشگاه ایران هلث 1401

پس از 3 سال در نمایشگاه ایران هلث 1401 منتظر دیدارتان هستیم.

شرکت پل‌ایده‌آل‌پارس و شرکت پل‌ایده‌آل‌تجهیز
محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران
سالن میلاد
3 لغایت 6 خرداد ماه