پوسترهای باکتری شناسی پزشکی
(گرم مثبت و گرم منفی)

پوستر باکتری

همکاران عزیز آزمایشگاهی،

بدنبال چاپ و انتشار پوسترهای دیواری چهارگانه‌ی شرکت پل ایده‌آل پارس (پوستر‌های هماتولوژی، پاراسیتولوژی، رسوب ادرار، و قارچ شناسی) در طی سال‌های گذشته؛ اینک اطلس رنگی باکتری‌شناسی پزشکی در قالب ۲پوستر دیواری برای اولین بار توسط این شرکت چاپ و منتشر ‌می‌شود. با توجه به تنوع و گستردگی باکتری‌ها، تصاویر منتخبی از عوامل باکتریائی بیماری‌زا در دو پوستر گنجانیده شده‌اند. در پوستر اول که به باکتری‌های گرم منفی اختصاص دارد تصاویری از کلنی‌ها و منظره میکروسکپی از برخی باکتری‌های شاخص و نیز نتایج واکنش‌های بیوشیمیائی باکتری‌ها که در فرآیند تشخیص کمک ‌می‌کنند درج شده است. در این پوستر باکتری‌های گرم منفی در ۵گروه دسته‌بندی شده که سعی شده بوسیله‌ی طراحی گرافیکی و رنگی از هم متمایز شوند تا همکاران آزمایشگاهی بصورت آسان‌تری بتوانند باکتری مورد نظر خود را پیدا نمایند: گروه اول شامل باسیل‌های هوازی و بی‌هوازی اختیاری گرم منفی، گروه دوم شامل کوکسی‌های هوازی و بی‌هوازی اختیاری گرم منفی؛ گروه سوم شامل باسیل‌های گرم منفی بی‌هوازی مطلق؛ گروه چهارم شامل کوکسی‌های گرم منفی بی‌هوازی مطلق و بالاخره گروه پنجم شامل باکتری‌های گرم منفی فنری‌شکل است. در پوستر دوم نیز که به باکتری‌های گرم مثبت اشاره دارد، ابتدا تصاویری از کوکسی‌های هوازی یا بی‌هوازی اختیاری و سپس باسیل‌های گرم مثبت هوازی یا بی‌هوازی اختیاری و در انتها باسیل‌های گرم مثبت بی‌هوازی مطلق درج شده و تست‌های کلیدی برای شناسائی آن‌ها نمایش داده شده است.

در قسمتی از پوستر دوم نیز باکتری‌هائی که در رنگ‌آمیزی گرم، رنگ را بخود نمی‌گیرند و یا بصورت ضعیف رنگ‌آمیزی ‌می‌شوند نمایش داده شده است.

لازم به ذکر است که با توجه به محدودیت‌های مربوط به فضای پوسترهای دیواری، سعی بر این بوده که تصاویری از شایع‌ترین باکتری‌ها انتخاب شود و با توجه به اینکه اشکال میکروسکوپی بسیاری از باکتری‌ها مشابه همدیگر است بطور عمده مناظر کلنی‌های آنها نشان داده شده و از تصاویر میکروسکپی کمتر استفاده شده است. همچنین تصاویر واکنشهای مثبت یا منفی تست‌های بیوشیمیائی بعنوان راهنمای تشخیص مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

انتخاب و جایگذاری تصاویر و مندرجات این پوسترها همانند چهار پوستر فوق‌الذکر، بر عهد‌ه‌ی دوست و همکار قدیمی و دانشمندم جناب آقای دکتر محمد قهری و مسئولیت چاپ و انتشار آن با شرکت پل ایده‌آل پارس می‌باشد. لازم به توضیح است که پوسترهای چهارگانه‌ی قبلی با همکاری جناب آقای دکتر قهری اخیراً مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته و مجددا چاپ و منتشر خواهند شد.

منابعی که در تهیه‌ی پوسترهای باکتری‌شناسی استفاده شده نیز در داخل پوستر ذکر گردیده است.

این شرکت بنا دارد که در آینده نزدیک با همکاری جناب آقای دکتر قهری اطلاعات متنی مرتبط با تصاویر مندرج در پوسترها را بنحو مناسب در سایت شرکت بارگذاری نماید تا همکاران علاقمند آزمایشگاهی راحت‌تر به اطلاعات علمی مرتبط با تصاویر ( بعنوان مثال طرز تهیه محیط‌های کشت، تست‌های افتراقی و تفسیر نتایج آنها و…) دسترسی پیدا کنند.

از استادان و همکاران پیش‌کسوت حرفه‌ی علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی انتظار داریم که با ارائه نظرات و پیشنهادها و یا انتقادها، ما را در ارائه خدمات علمی و آموزشی که با هدف کمک به ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی به بیماران انجام ‌می‌گیرد یاری نمایند.

«سلامت ملی نه تنها حرفه ما بلکه هدف ماست»

شرکت پل ایده آل پارس

مرتضی استاد رحیمی

پوستر باکتری گرم منفی
پوستر باکتری گرم مثبت
راهنمای استفاده از پوستر باکتری های گرم منفی:

در این پوستر به منظور دسترسی آسان انواع باکتری های گرم منفی در ۴ گروه اصلی تحت عناوین:باسیل های گرم منفی هوازی بیهوازی اختیاری –کوکسی های گرم منفی هوازی بیهوازی اختیاری- باسیل های گرم منفی بیهوازی مطلق –و سرانجام کوکسی های گرم منفی بیهوازی مطلق با نوارهای رنگی جداگانه مشخص شده اند. در بخش باسیل های گرم منفی هوازی بیهوازی اختیاری که قسمت وسیعی از پوستر را به خود اختصاص داده ۴ گروه فرعی تر قرار دارند: آنتروباکتریاسه ها-  باسیل های گرم منفی سخت گیر –باسیل های گرم منفی که قادر به تخمیرگلوکز نیستند –و باسیل های گرم منفی اکسیداز مثبتِ تخمیر کننده ی گلوکز.

همچنین تصاویر نتایج مثبت و منفی تعدادی از رایج ترین تست های کلیدی که برای شناسایی آنتروباکتریاسه ها بکار می رود نیز درج شده است.

راهنمای استفاده از پوستر باکتری های گرم مثبت:

در این پوستر به منظور دسترسی آسان انواع باکتری های گرم مثبت در۳ گروه اصلی تحت عناوین:کوکسی های گرم مثبت هوازی بیهوازی اختیاری –باسیل های گرم مثبت هوازی بیهوازی اختیاری- و باسیل های گرم مثبت  بیهوازی مطلق توسط نوارهای رنگی جداگانه مشخص شده اند. با توجه به نادر بودن کوکسی های گرم مثبت بیهوازی مطلق در این پوسترمورد اشاره قرار نگرفته‌اند. در قسمت سمت راست و پایین پوستر بخشی نیز برای نمایش باکتری هایی که رنگ گرم را بخوبی نمی گیرند و یا رنگ آمیزی گرم متغیر دارند شامل مایکوباکتریوم ها- بورلیا و لپتوسپیرا نشان داده شده اند.

همچنین تصاویری از نتایج مثبت و منفی تست های کلیدی رایج که برای شناسایی استافیلوکوک ها و استرپتوکوک ها مورد استفاده قرار می گیرند نمایش داده شده‌اند.

توجه:  محل توزیع پوسترها برای متقاضـیانی که محل دریافت پوستـرها را دفتر مرکزی (تهران) انتخاب نمایند، دفتر مرکزی و برای سایر متقاضیان مطابق با جدول نمایندگی‌ها (شامل ۴۷ ردیف)  می‌باشد. برای متقاضیانی که در فرم ثبت‌نام، محل دریافت پوستر را شهرهای مهاباد، قائنات، قوچان، گناباد، دهدشت، بهشهر، ملایر، شیروان، بهبهان، سقز، رفسنجان و کنگاور انتخاب نمایند محل توزیع پوستر مرکز استان مربوطه می‌باشد.