اخبار

آغاز توزیع پوسترهای باکتریولوژی – مرحله اول

آغاز مرحله اول توزیع پوسترهای باکتریولوژی

زمان و محل توزیع پوسترهای باکتریولوژی ویژه دریافت از تهران-دفتر مرکزی

متعاقب بررسی فرم‌های درخواست پوستر که در سایت شرکت پل ایده‌آل پارس تکمیل گردید، لیست درخواسـت‌های معتبر مربوط به متقاضـیانی که محل دریافت پوستـرها را دفتر مرکزی (تهران) انتخاب نموده اند، بر اساس کد رهگیری (به ترتیب صعودی) در ادامه ارائه شده است. افرادی که کد رهگیری آنان در جدول درج گردیده می‌توانند در ساعات ۱۴ الی ۱۵ (شنبه تا چهارشنبه، ۱ بهمن لغایت ۱ اسفند ۱۳۹۷) با همراه داشتن مدارک درخواستی، با حضور در محل دفتر مرکزی پوسترها را دریافت نمایند.

مدارک درخواستی :

  • کد رهگیری
  • کپی پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه
  • معرفی‌نامه دریافت کننده در سربرگ با مهر آزمایشگاه

* زمان و نحوه‌ی توزیع پوسترها برای متقاضیانی که محل دریافت پوسترها را نمایندگی‌های این شرکت واقع در سایر استان‌ها انتخاب نموده‌اند به زودی از طریق کانال تلگرام شرکت اعلام می‌گردد.

 

ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری
۱ ۱۲۲۷۹۸۳۱ ۲۱ ۴۲۷۴۹۱۲۴ ۴۱ ۱۰۰۲۸۱۳۷۱ ۶۱ ۱۴۵۸۲۴۳۸۰ ۸۱ ۱۸۷۸۰۰۱۲۲
۲ ۱۴۹۶۱۹۸۷ ۲۲ ۴۵۸۶۰۴۲۵ ۴۲ ۱۰۳۲۰۴۹۲۱ ۶۲ ۱۴۶۱۱۹۴۱۷ ۸۲ ۱۸۸۵۲۴۳۰۴
۳ ۱۵۵۵۲۰۶۱ ۲۳ ۴۸۱۹۳۹۰۰ ۴۳ ۱۰۳۵۲۶۷۷۹ ۶۳ ۱۴۸۵۳۳۳۵۸ ۸۳ ۱۸۹۰۰۷۰۹۲
۴ ۱۵۸۲۰۲۷۷ ۲۴ ۴۸۶۲۳۰۴۵ ۴۴ ۱۰۶۳۹۶۶۸۶ ۶۴ ۱۴۹۴۹۸۹۳۴ ۸۴ ۱۸۹۳۵۵۷۷۳
۵ ۱۵۸۷۳۹۲۰ ۲۵ ۵۰۲۵۹۱۶۱ ۴۵ ۱۱۲۵۳۸۸۲۴ ۶۵ ۱۴۹۵۵۲۵۷۷ ۸۵ ۱۹۰۶۱۶۳۸۶
۶ ۱۹۰۱۲۰۴۳ ۲۶ ۵۱۴۳۹۳۰۹ ۴۶ ۱۱۵۸۳۷۸۷۶ ۶۶ ۱۴۹۶۵۹۸۶۳ ۸۶ ۱۹۳۰۳۰۳۲۶
۷ ۲۰۸۶۲۷۳۰ ۲۷ ۵۴۰۱۴۱۷۹ ۴۷ ۱۲۰۳۴۳۸۹۸ ۶۷ ۱۴۹۹۲۸۰۷۹ ۸۷ ۱۹۴۲۶۴۱۱۸
۸ ۲۰۹۷۰۰۱۷ ۲۸ ۵۴۶۸۴۷۱۸ ۴۸ ۱۲۰۴۲۴۳۶۳ ۶۸ ۱۵۰۸۶۶۸۳۴ ۸۸ ۱۹۵۰۴۱۹۴۳
۹ ۲۱۴۲۵۹۸۳ ۲۹ ۵۷۳۴۰۰۵۳ ۴۹ ۱۲۰۵۳۱۶۴۹ ۶۹ ۱۵۴۹۴۳۷۱۱ ۸۹ ۱۹۵۲۸۳۳۳۷
۱۰ ۲۳۸۹۳۵۶۷ ۳۰ ۵۹۰۸۳۴۵۴ ۵۰ ۱۲۲۳۵۵۵۱۵ ۷۰ ۱۵۵۷۴۸۳۵۸ ۹۰ ۱۹۵۷۱۲۴۸۲
۱۱ ۲۴۲۶۹۰۶۹ ۳۱ ۵۹۹۹۵۳۸۷ ۵۱ ۱۲۵۱۷۱۷۷۹ ۷۱ ۱۵۵۷۷۵۱۷۹ ۹۱ ۲۰۰۸۸۹۰۴۴
۱۲ ۲۴۴۰۳۱۷۶ ۳۲ ۶۰۸۰۰۰۳۴ ۵۲ ۱۲۶۰۵۶۸۹۰ ۷۲ ۱۶۵۱۰۹۰۸۲ ۹۲ ۲۰۱۱۰۳۶۱۶
۱۳ ۲۴۷۷۸۶۷۸ ۳۳ ۶۸۳۳۶۸۹۲ ۵۳ ۱۲۹۲۲۱۸۳۴ ۷۳ ۱۶۷۴۶۹۳۷۹ ۹۳ ۲۰۵۸۵۱۰۳۲
۱۴ ۳۰۹۴۷۶۳۷ ۳۴ ۶۸۴۱۷۳۵۷ ۵۴ ۱۲۹۳۰۲۲۹۹ ۷۴ ۱۶۷۸۹۸۵۲۴ ۹۴ ۲۰۷۵۹۴۴۳۴
۱۵ ۳۱۳۷۶۷۸۲ ۳۵ ۷۰۱۳۳۹۳۷ ۵۵ ۱۳۳۱۶۴۶۰۴ ۷۵ ۱۶۸۰۰۵۸۱۱ ۹۵ ۲۰۸۲۱۱۳۳۰
۱۶ ۳۳۱۴۷۰۰۵ ۳۶ ۷۳۷۵۴۸۴۷ ۵۶ ۱۳۷۰۰۰۰۸۷ ۷۶ ۱۷۲۴۳۱۳۶۸ ۹۶ ۲۰۸۸۸۱۸۶۹
۱۷ ۳۳۱۷۳۸۲۷ ۳۷ ۷۸۱۸۰۴۰۵ ۵۷ ۱۳۷۰۵۳۷۳۰ ۷۷ ۱۷۵۷۵۷۲۴۲ ۹۷ ۲۱۴۱۶۵۷۱۶
۱۸ ۳۵۶۴۱۴۱۰ ۳۸ ۸۰۷۰۱۶۳۲ ۵۸ ۱۴۲۴۹۸۵۰۷ ۷۸ ۱۸۳۴۰۱۳۸۶ ۹۸ ۲۱۸۴۳۰۳۴۴
۱۹ ۳۵۶۶۸۲۳۲ ۳۹ ۹۰۵۴۵۱۴۴ ۵۹ ۱۴۴۲۴۱۹۰۸ ۷۹ ۱۸۴۴۲۰۶۰۶ ۹۹ ۲۱۸۵۹۱۲۷۳
۲۰ ۴۱۵۶۸۹۷۵ ۴۰ ۹۳۵۲۲۳۳۷ ۶۰ ۱۴۵۰۴۶۵۵۵ ۸۰ ۱۸۶۸۶۱۳۶۸ ۱۰۰ ۲۱۹۴۴۹۵۶۳

 

ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری
۱۰۱ ۲۲۰۲۲۷۳۸۹ ۱۲۱ ۲۸۲۰۵۱۰۸۵ ۱۴۱ ۳۱۷۲۹۴۶۱۶ ۱۶۱ ۳۵۰۳۹۲۴۲۱ ۱۸۱ ۳۹۰۴۶۳۸۳۲
۱۰۲ ۲۲۴۹۷۴۸۰۵ ۱۲۲ ۲۸۳۹۲۸۵۹۴ ۱۴۲ ۳۲۰۵۱۳۲۰۳ ۱۶۲ ۳۵۱۱۴۳۴۲۵ ۱۸۲ ۳۹۰۸۶۶۱۵۶
۱۰۳ ۲۲۵۰۰۱۶۲۶ ۱۲۳ ۲۸۴۲۲۳۶۳۲ ۱۴۳ ۳۲۰۹۱۵۵۲۶ ۱۶۳ ۳۵۳۲۳۵۵۰۶ ۱۸۳ ۴۰۱۸۶۲۹۹۵
۱۰۴ ۲۲۶۴۲۳۱۶۹ ۱۲۴ ۲۸۵۴۰۳۷۸۰ ۱۴۴ ۳۲۱۳۴۴۶۷۱ ۱۶۴ ۳۵۶۲۶۶۳۴۳ ۱۸۴ ۴۰۲۰۵۰۷۴۶
۱۰۵ ۲۲۹۲۱۲۶۱۱ ۱۲۵ ۲۸۷۲۰۰۸۲۵ ۱۴۵ ۳۲۲۸۷۳۵۰۰ ۱۶۵ ۳۵۶۳۱۹۹۸۶ ۱۸۵ ۴۰۷۲۲۷۳۰۷
۱۰۶ ۲۳۰۴۴۶۴۰۳ ۱۲۶ ۲۸۷۲۲۷۶۴۶ ۱۴۶ ۳۳۲۸۵۱۱۲۱ ۱۶۶ ۳۵۸۸۴۱۲۱۳ ۱۸۶ ۴۱۲۵۹۱۶۲۰
۱۰۷ ۲۳۳۶۳۸۱۶۹ ۱۲۷ ۲۸۸۹۴۴۲۲۶ ۱۴۷ ۳۳۳۷۸۹۸۷۵ ۱۶۷ ۳۵۹۱۳۶۲۵۰ ۱۸۷ ۴۱۴۲۸۱۳۷۸
۱۰۸ ۲۳۹۶۹۹۸۴۱ ۱۲۸ ۲۹۴۳۸۹۰۰۳ ۱۴۸ ۳۳۴۰۸۴۹۱۲ ۱۶۸ ۳۶۰۳۹۶۸۶۳ ۱۸۸ ۴۱۴۸۴۴۶۳۱
۱۰۹ ۲۵۷۸۵۸۰۳۸ ۱۲۹ ۲۹۵۸۱۰۵۴۶ ۱۴۹ ۳۳۴۸۶۲۷۳۸ ۱۶۹ ۳۶۱۰۴۰۵۸۱ ۱۸۹ ۴۱۴۹۷۸۷۳۸
۱۱۰ ۲۵۸۲۳۳۵۴۰ ۱۳۰ ۲۹۷۲۳۲۰۸۸ ۱۵۰ ۳۳۷۹۲۰۳۹۶ ۱۷۰ ۳۶۴۸۲۲۴۲۱ ۱۹۰ ۴۱۸۴۱۱۸۹۸
۱۱۱ ۲۵۸۷۴۳۱۴۹ ۱۳۱ ۲۹۷۲۳۲۰۸۸ ۱۵۱ ۳۳۸۹۳۹۶۱۵ ۱۷۱ ۳۷۰۶۴۲۶۹۹ ۱۹۱ ۴۱۹۰۵۵۶۱۶
۱۱۲ ۲۶۰۸۳۵۲۳۱ ۱۳۲ ۲۹۹۶۴۶۰۲۹ ۱۵۲ ۳۳۹۹۸۵۶۵۶ ۱۷۲ ۳۷۰۶۴۲۶۹۹ ۱۹۲ ۴۲۲۸۹۱۰۹۹
۱۱۳ ۲۶۲۰۴۲۲۰۱ ۱۳۳ ۳۰۰۲۳۶۱۰۳ ۱۵۳ ۳۴۲۵۰۶۸۸۲ ۱۷۳ ۳۷۲۹۷۶۱۷۵ ۱۹۳ ۴۲۷۲۶۳۰۱۳
۱۱۴ ۲۶۷۵۹۴۲۶۴ ۱۳۴ ۳۰۰۵۵۷۹۶۲ ۱۵۴ ۳۴۳۲۰۴۲۴۳ ۱۷۴ ۳۷۸۲۸۶۸۴۴ ۱۹۴ ۴۳۰۸۳۰۲۸۱
۱۱۵ ۲۷۲۴۴۸۹۶۷ ۱۳۵ ۳۰۳۶۶۹۲۶۳ ۱۵۵ ۳۴۵۶۴۵۰۰۵ ۱۷۵ ۳۷۹۹۲۲۹۵۹ ۱۹۵ ۴۳۴۳۹۷۵۴۸
۱۱۶ ۲۷۵۷۲۱۱۹۷ ۱۳۶ ۳۰۴۱۵۲۰۵۱ ۱۵۶ ۳۴۶۷۱۷۸۶۷ ۱۷۶ ۳۸۲۰۱۵۰۴۱ ۱۹۶ ۴۳۵۱۷۵۳۷۳
۱۱۷ ۲۷۷۰۶۲۲۷۵ ۱۳۷ ۳۰۵۵۴۶۷۷۲ ۱۵۷ ۳۴۷۵۲۲۵۱۴ ۱۷۷ ۳۸۳۵۱۷۰۴۸ ۱۹۷ ۴۳۵۳۰۹۴۸۱
۱۱۸ ۲۷۸۹۳۹۷۸۴ ۱۳۸ ۳۰۸۰۱۴۳۵۶ ۱۵۸ ۳۴۸۳۲۷۱۶۱ ۱۷۸ ۳۸۷۱۱۱۱۳۷ ۱۹۸ ۴۳۷۵۳۵۶۷۱
۱۱۹ ۲۸۰۶۰۲۷۲۱ ۱۳۹ ۳۱۲۱۱۸۰۵۴ ۱۵۹ ۳۴۸۷۰۲۶۶۳ ۱۷۹ ۳۸۷۲۹۸۸۸۸ ۱۹۹ ۴۳۸۸۴۹۹۲۷
۱۲۰ ۲۸۱۲۴۶۴۳۸ ۱۴۰ ۳۱۴۸۲۷۰۳۲ ۱۶۰ ۳۴۹۲۳۹۰۹۴ ۱۸۰ ۳۸۷۳۲۵۷۱۰ ۲۰۰ ۴۴۱۱۲۹۷۶۰

 

ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری
۲۰۱ ۴۴۴۷۵۰۶۷۰ ۲۲۱ ۴۹۴۶۱۱۹۵۱ ۲۴۱ ۵۲۴۴۳۷۵۲۶ ۲۶۱ ۵۵۶۷۰۳۸۶۳ ۲۸۱ ۵۹۳۳۶۸۹۳۶
۲۰۲ ۴۵۰۳۸۳۱۹۸ ۲۲۲ ۴۹۵۹۵۳۰۲۹ ۲۴۲ ۵۲۴۴۳۷۵۲۶ ۲۶۲ ۵۵۷۷۴۹۹۰۴ ۲۸۲ ۵۹۸۰۳۵۸۸۸
۲۰۳ ۴۵۱۶۴۳۸۱۱ ۲۲۳ ۴۹۶۵۴۳۱۰۳ ۲۴۳ ۵۲۵۸۰۵۴۲۶ ۲۶۳ ۵۶۰۵۳۹۳۴۷ ۲۸۳ ۵۹۸۳۰۴۱۰۴
۲۰۴ ۴۵۲۲۳۳۸۸۶ ۲۲۴ ۴۹۶۷۳۰۸۵۴ ۲۴۴ ۵۲۶۸۵۱۴۶۷ ۲۶۴ ۵۶۲۵۲۴۱۴۲ ۲۸۴ ۵۹۹۲۴۲۸۵۸
۲۰۵ ۴۵۲۹۸۴۸۸۹ ۲۲۵ ۴۹۸۲۸۶۵۰۵ ۲۴۵ ۵۳۰۱۷۷۳۴۰ ۲۶۵ ۵۶۲۷۶۵۵۳۶ ۲۸۵ ۶۰۱۷۳۷۲۶۳
۲۰۶ ۴۵۳۰۳۸۵۳۳ ۲۲۶ ۴۹۸۳۶۶۹۷۰ ۲۴۶ ۵۳۳۷۹۸۲۵۱ ۲۶۶ ۵۶۲۷۹۲۳۵۸ ۲۸۶ ۶۰۴۶۸۷۶۳۵
۲۰۷ ۴۵۳۹۲۳۶۴۴ ۲۲۷ ۵۰۰۱۱۰۳۷۱ ۲۴۷ ۵۳۵۱۱۲۵۰۷ ۲۶۷ ۵۶۵۷۱۵۹۰۸ ۲۸۷ ۶۰۴۹۲۹۰۲۹
۲۰۸ ۴۵۸۳۲۲۳۸۰ ۲۲۸ ۵۰۷۴۰۵۸۳۵ ۲۴۸ ۵۳۵۹۴۳۹۷۶ ۲۶۸ ۵۶۶۷۰۸۳۰۵ ۲۸۸ ۶۰۸۴۱۵۸۳۲
۲۰۹ ۴۶۱۰۳۱۳۵۸ ۲۲۹ ۵۰۷۹۱۵۴۴۵ ۲۴۹ ۵۴۰۰۴۷۶۷۴ ۲۶۹ ۵۶۷۱۶۴۲۷۲ ۲۸۹ ۶۱۴۵۳۱۱۴۸
۲۱۰ ۴۶۳۰۴۲۹۷۵ ۲۳۰ ۵۰۸۲۳۷۳۰۴ ۲۵۰ ۵۴۰۶۶۴۵۷۰ ۲۷۰ ۵۶۹۳۳۶۸۱۸ ۲۹۰ ۶۱۶۹۱۸۲۶۶
۲۱۱ ۴۶۵۵۳۷۳۸۰ ۲۳۱ ۵۰۹۶۵۸۸۴۷ ۲۵۱ ۵۴۲۵۱۵۲۵۸ ۲۷۱ ۵۷۰۶۵۱۰۷۵ ۲۹۱ ۶۱۹۳۳۲۲۰۷
۲۱۲ ۴۶۵۷۲۵۱۳۱ ۲۳۲ ۵۱۲۱۲۶۴۳۰ ۲۵۲ ۵۴۳۰۲۴۸۶۸ ۲۷۲ ۵۷۱۴۸۲۵۴۳ ۲۹۲ ۶۲۳۵۷۰۰۱۳
۲۱۳ ۴۶۶۱۰۰۶۳۲ ۲۳۳ ۵۱۴۲۹۸۹۷۶ ۲۵۳ ۵۴۳۷۲۲۲۲۸ ۲۷۳ ۵۷۴۱۹۱۵۲۱ ۲۹۳ ۶۲۶۷۸۸۶۰۱
۲۱۴ ۴۷۱۳۸۴۴۸۰ ۲۳۴ ۵۱۴۹۱۵۸۷۲ ۲۵۴ ۵۴۷۳۹۶۷۸۲ ۲۷۴ ۵۷۸۰۰۰۱۸۲ ۲۹۴ ۶۳۴۲۷۱۸۱۶
۲۱۵ ۴۷۲۴۵۷۳۴۲ ۲۳۵ ۵۱۵۱۳۰۴۴۵ ۲۵۵ ۵۴۸۲۸۱۸۹۳ ۲۷۵ ۵۸۰۹۵۰۵۵۴ ۲۹۵ ۶۳۷۲۷۵۸۳۱
۲۱۶ ۴۷۳۲۸۸۸۱۱ ۲۳۶ ۵۱۶۲۰۳۳۰۷ ۲۵۶ ۵۴۹۱۹۳۸۲۶ ۲۷۶ ۵۸۲۴۲۵۷۴۰ ۲۹۶ ۶۳۷۹۴۶۳۷۰
۲۱۷ ۴۸۰۴۲۳۳۴۶ ۲۳۷ ۵۱۶۴۹۸۳۴۴ ۲۵۷ ۵۵۱۲۳۲۲۶۵ ۲۷۷ ۵۸۵۲۴۲۰۰۴ ۲۹۷ ۶۳۸۸۵۸۳۰۳
۲۱۸ ۴۸۷۴۵۰۵۹۵ ۲۳۸ ۵۲۱۷۲۸۵۴۹ ۲۵۸ ۵۵۳۰۰۲۴۸۸ ۲۷۸ ۵۸۵۲۶۸۸۲۵ ۲۹۸ ۶۴۰۳۳۳۴۸۹
۲۱۹ ۴۹۰۱۳۲۷۵۱ ۲۳۹ ۵۲۳۳۱۱۰۲۱ ۲۵۹ ۵۵۶۰۶۰۱۴۶ ۲۷۹ ۵۸۸۸۰۹۲۷۱ ۲۹۹ ۶۴۲۸۲۷۸۹۴
۲۲۰ ۴۹۴۰۷۵۵۲۰ ۲۴۰ ۵۲۳۷۶۶۹۸۷ ۲۶۰ ۵۵۶۱۹۴۲۵۴ ۲۸۰ ۵۹۲۱۰۸۳۲۳ ۳۰۰ ۶۴۴۰۸۸۵۰۷

 

ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری ردیف کد رهگیری
۳۰۱ ۶۴۴۱۴۲۱۵۰ ۳۲۱ ۶۷۸۵۲۷۳۹۱ ۳۴۱ ۷۳۹۱۴۴۱۱۷ ۳۶۱ ۷۹۱۴۱۹۳۳۸ ۳۸۱ ۸۴۹۱۱۲۵۱۴
۳۰۲ ۶۴۶۶۹۰۱۹۸ ۳۲۲ ۶۷۹۹۲۲۱۱۲ ۳۴۲ ۷۳۹۲۷۸۲۲۵ ۳۶۲ ۷۹۱۶۳۳۹۱۱ ۳۸۲ ۸۴۹۳۰۰۲۶۵
۳۰۳ ۶۴۷۹۵۰۸۱۲ ۳۲۳ ۶۸۶۷۰۷۹۶۶ ۳۴۳ ۷۴۰۶۹۹۷۶۷ ۳۶۳ ۷۹۶۵۹۵۸۹۹ ۳۸۳ ۸۴۹۴۳۴۳۷۳
۳۰۴ ۶۴۸۰۳۱۲۷۶ ۳۲۴ ۶۹۱۲۶۷۶۳۲ ۳۴۴ ۷۴۱۵۸۴۸۷۹ ۳۶۴ ۷۹۷۰۵۱۸۶۶ ۳۸۴ ۸۵۶۹۴۴۴۱۰
۳۰۵ ۶۵۰۱۵۰۱۸۰ ۳۲۵ ۶۹۱۸۳۰۸۸۵ ۳۴۵ ۷۴۴۲۶۷۰۳۵ ۳۶۵ ۷۹۷۱۰۵۵۰۹ ۳۸۵ ۸۵۷۱۵۸۹۸۳
۳۰۶ ۶۵۱۳۰۳۵۰۷ ۳۲۶ ۶۹۲۰۱۸۶۳۵ ۳۴۶ ۷۴۶۲۵۱۸۳۰ ۳۶۶ ۷۹۹۵۱۹۴۴۹ ۳۸۶ ۸۵۷۲۹۳۰۹۰
۳۰۷ ۶۵۱۳۳۰۳۲۸ ۳۲۷ ۶۹۳۵۲۰۶۴۳ ۳۴۷ ۷۵۰۷۸۴۶۷۴ ۳۶۷ ۸۰۳۲۷۴۴۶۸ ۳۸۷ ۸۶۳۱۶۷۰۱۲
۳۰۸ ۶۵۵۲۹۹۹۱۹ ۳۲۸ ۶۹۷۵۱۷۰۵۵ ۳۴۸ ۷۵۵۱۵۶۵۸۹ ۳۶۸ ۸۰۴۳۷۴۱۵۲ ۳۸۸ ۸۶۳۱۹۳۸۳۴
۳۰۹ ۶۵۶۶۶۷۸۱۹ ۳۲۹ ۶۹۸۲۶۸۰۵۹ ۳۴۹ ۷۵۹۹۰۴۰۰۵ ۳۶۹ ۸۰۵۰۷۱۵۱۲ ۳۸۹ ۸۶۶۴۳۹۲۴۲
۳۱۰ ۶۶۰۶۶۴۲۳۱ ۳۳۰ ۷۰۳۴۱۷۷۹۹ ۳۵۰ ۷۶۲۳۴۴۷۶۷ ۳۷۰ ۸۱۴۵۳۹۵۲۳ ۳۹۰ ۸۷۴۶۷۳۴۶۲
۳۱۱ ۶۶۱۱۷۳۸۴۱ ۳۳۱ ۷۰۵۳۴۸۹۵۱ ۳۵۱ ۷۶۶۹۵۸۰۷۵ ۳۷۱ ۸۱۴۵۶۶۳۴۵ ۳۹۱ ۸۷۸۳۷۴۸۳۷
۳۱۲ ۶۶۲۵۶۸۵۶۲ ۳۳۲ ۷۱۳۰۴۶۷۳۹ ۳۵۲ ۷۷۰۴۷۱۶۹۹ ۳۷۲ ۸۱۸۴۰۱۸۲۸ ۳۹۲ ۸۷۸۸۵۷۶۲۵
۳۱۳ ۶۶۲۸۰۹۹۵۶ ۳۳۳ ۷۱۶۰۲۳۹۳۲ ۳۵۳ ۷۷۴۹۲۴۰۷۹ ۳۷۳ ۸۱۸۸۳۰۹۷۳ ۳۹۳ ۸۷۹۹۸۴۱۳۰
۳۱۴ ۶۶۴۹۵۵۶۸۱ ۳۳۴ ۷۱۹۳۲۲۹۸۴ ۳۵۴ ۷۷۹۸۸۶۰۶۷ ۳۷۴ ۸۲۱۷۰۰۸۸۰ ۳۹۴ ۸۸۴۰۰۷۳۶۵
۳۱۵ ۶۶۷۶۳۷۸۳۷ ۳۳۵ ۷۲۱۵۲۲۳۵۲ ۳۵۵ ۷۸۳۱۵۸۲۹۸ ۳۷۵ ۸۲۳۳۹۰۶۳۸ ۳۹۵ ۸۸۵۲۴۱۱۵۶
۳۱۶ ۶۶۸۳۸۸۸۴۱ ۳۳۶ ۷۲۲۹۷۰۷۱۶ ۳۵۶ ۷۸۴۶۳۳۴۸۳ ۳۷۶ ۸۲۵۷۵۰۹۳۵ ۳۹۶ ۸۸۵۳۷۵۲۶۴
۳۱۷ ۶۶۹۴۶۱۷۰۳ ۳۳۷ ۷۲۳۵۶۰۷۹۰ ۳۵۷ ۷۸۸۳۶۱۶۸۰ ۳۷۷ ۸۲۸۹۴۲۷۰۱ ۳۹۷ ۸۸۵۹۱۱۶۹۵
۳۱۸ ۶۷۷۰۲۵۳۸۳ ۳۳۸ ۷۲۸۰۳۹۹۹۱ ۳۵۸ ۷۸۸۴۶۸۹۶۶ ۳۷۸ ۸۳۸۷۰۵۷۴۹ ۳۹۸ ۸۸۶۴۴۸۱۲۷
۳۱۹ ۶۷۷۷۲۲۷۴۴ ۳۳۹ ۷۳۵۰۶۷۲۴۰ ۳۵۹ ۷۸۹۸۹۰۵۰۹ ۳۷۹ ۸۴۵۹۴۷۵۷۰ ۳۹۹
۳۲۰ ۶۷۷۷۲۲۷۴۴ ۳۴۰ ۷۳۵۳۰۸۶۳۴ ۳۶۰ ۷۹۱۲۵۸۴۰۹ ۳۸۰ ۸۴۸۸۹۷۹۴۲ ۴۰۰