استانداردها و گواهینامه‌‎ها PIT

گواهینامه CE
جواز تاسیس کارخانه پل ایده‌آل تجهیز
گواهینامه ISO 13485:2016​
گواهینامه ISO 9001:2015
گواهینامه صادرات هات پلیت
گواهینامه صادرات سانتریفوژهایPIT320
گواهینامه صادرات رولرمیکسر ​
گواهینامه صادرات انکوباتورها
پروانه بهره‌برداری
گواهینامه صادرات شیکر میکروپلیت
گواهینامه صادرات روتامیکس ​
پروانه ساخت سل کانتر
گواهینامه صادرات شیکرروتاتور
گواهینامه صادرات شیکر لوله
پروانه ساخت هات پلیت ​
گواهی دانش‌بنیان
پروانه ساخت سانتریفوژ ۲۰۰۰۰ Premium
پروانه ساخت سانتریفوژ PIT320
پروانه ساخت رولرمیکسر
پروانه ساخت شیکر میکروپلیت
پروانه ساخت انکوباتور شیکردار
پروانه ساخت شیکرروتاتور
پروانه ساخت شیکرلوله ​
پروانه ساخت روتامیکس
گواهینامه عضویت در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی
پروانه کاربرد علامت استاندارد سانتریفیوژ
استاندارد تشویقی انکوباتور

گواهی های ثبت طرح های صنعتی

گواهی ثبت طرح صنعتی سانتریفوژهای کلاسیک
گواهی ثبت طرح صنعتی انکوباتور آزمایشگاهی ​
گواهی ثبت طرح صنعتی شیکر لوله
گواهی ثبت طرح صنعتی سانتریفیوژ یخچال دار
گواهی ثبت طرح صنعتی شمارنده سلول