استانداردها و گواهینامه‌‎ها PIP

گواهینامه‌های پل ایده‌آل پارس
گواهینامه ISO 13485:2016​
گواهینامه ISO 9001:2015
گواهی ایزو ۱۷۰۲۵
گواهینامه عضویت در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی
گواهی ثبت علامت PIP

گواهینامه آزمایشگاه‌های رفرانس ایران، ایمنی و امنیت آزمایشگاهی

گواهی سازمان بهداشت جهانی در آزمایشگاه
گواهی دانش بنیان
استانداردهای تجهیز
استاندارد تشویقی سیفتی‌باکس
پروانه ساخت
پروانه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی (هماتولوژی، هیستولوژی، سیتولوژی)
پروانه ساخت اسپاچولا
پروانه ساخت سیفتی باکس ها
پروانه ساخت سمپلر
پروانه ساخت لام‌های میکروسکوپ
پروانه ساخت گارو
پروانه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی-لوازم عمومی
پروانه ساخت سیفتی‌باکسCplus
پروانه ساخت انواع لوله آزمایش
پروانه ساخت آبسلانگ
پروانه ساخت ست جمع آوری نمونه به همراه فانل
گواهینامه‌ صادرات
گواهی صادرات آبسلانگ
گواهی صادرات سمپلر
گواهی صادرات سیفتی‌باکس‌ها
گواهی صادرات ۱۶ کالای آزمایشگاهی
گواهی صادرات اسپاچولا
گواهی صادرات لام‌میکروسکوپ
گواهی صادرات ۱۵۱ کالای آزمایشگاهی
گواهی صادرات گارو
گواهی صادرات سیفتی‌باکس‌های Cplus
گواهی ثبت طرح صنعتی
درب دایره‌ای ظرف ایمنی جمع‌آوری پسماندهای تیزوبرنده پزشکی با قفل فشاری
گواهی ثبت طرح صنعتی سمپلر حجم ثابت ۱ تا ۱۰ میکرولیتر
گواهی ثبت طرح صنعتی سمپلر حجم ثابت ۱۰ تا ۱۰۰ میکرولیتر
گواهی ثبت طرح صنعتی سمپلر حجم ثابت ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرولیتر
گواهی ثبت طرح صنعتی رسیور
گواهی ثبت طرح صنعتی ست رنگ آمیزی ۳ عددی
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام
گواهی ثبت طرح صنعتی ست رنگ آمیزی ۱۲ خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی فولدر لام تک خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی فولدر لام دو خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی استند سمپلر ۵خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی سینی رنگ آمیزی با جای لام شیاردار
گواهی ثبت طرح صنعتی قلم الماس
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام ۱۰۰ خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام ۲۵ خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام ۵۰ خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی سیتزبث
گواهی ثبت طرح صنعتی پی ست با درب و نازل یکپارچه
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه قرص روزانه - هفتگی
گواهی ثبت طرح صنعتی لگن بهداشتی
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه قرص هفتگی
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه سیتزبث
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه قرص روزانه
گواهی ثبت طرح صنعتی ماسک بهداشتی
گواهی ثبت طرح صنعتی درب لوله لبه دار
گواهی ثبت طرح صنعتی لوله نمونه‌برداری قاشقک دار
گواهی ثبت طرح صنعتی تیشوکاست
گواهی ثبت طرح صنعتی کپسول بافت استیل
گواهی ثبت طرح صنعتی آبسلانگ
گواهی ثبت طرح صنعتی دسته فیلدوپلاتین
گواهی ثبت طرح صنعتی فایل تیشوکاست
گواهی ثبت طرح صنعتی گارو فیکس وین
گواهی ثبت طرح صنعتی قالب بلوک‌گیری یکبار مصرف
گواهی ثبت طرح صنعتی قالب بلوک بافت
گواهی ثبت طرح صنعتی ظرف ادرار ۲۴ساعته ۳/۵لیتری
گواهی ثبت طرح صنعتی فایل لام
گواهی ثبت طرح صنعتی ظرف ادرار ۲۴ساعته ایستاده ۳/۵لیتری
گواهی ثبت طرح صنعتی ظرف ادرار ۲۴ساعته ایستاده ۲/۵لیتری
گواهی ثبت طرح صنعتی لوله فالکون
گواهی ثبت طرح صنعتی ظرف ادرار ۲۴ساعته ۲/۵لیتری
گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله یونیورسال
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه نوک سمپلر زرد
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه کرایو
گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله ساده ۹۰خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله ساده ۴۰خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه نوک سمپلر کریستالی
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۳لیتری RC plus
گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله ساده ۶۰خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی پایه سمپلر گردان
گواهی ثبت طرح صنعتی رک میکروتیوب
گواهی ثبت طرح صنعتی رک چرخان
گواهی ثبت طرح صنعتی رک مگامیکس ۱۵۳خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی رک پازلی
گواهی ثبت طرح صنعتی رک مگامیکس ۲۱۶خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی رک حمل نمونه- قطر حفره۵۸
گواهی ثبت طرح صنعتی رک حمل نمونه- قطر حفره۴۳
گواهی ثبت طرح صنعتی رک حمل نمونه- قطر حفره۴۸
گواهی ثبت طرح صنعتی رک حمل نمونه- برای لوله فالکون
گواهی ثبت طرح صنعتی مولتی رک بزرگ
گواهی ثبت طرح صنعتی مولتی رک کوچک
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه میکروتیوب ۷۲خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه میکروتیوب ۱۵۳خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه میکروتیوب ۹۸خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی استند جالوله اپندورف ۱۰۰خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی رک زنجیره‌ای
گواهی ثبت طرح صنعتی رک نگهدارنده لوله مخروطی
گواهی ثبت طرح صنعتی بیوجار
گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله ای فالکون ۵۰خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی رک نگهدارنده لوله مخروطی ۱۵میلی لیتر
گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله ای فالکون ۲۸خانه
گواهی ثبت طرح صنعتی کیف یونیورسال با عمق متوسط
گواهی ثبت طرح صنعتی کیف یونیورسال با عمق کم
گواهی ثبت طرح صنعتی کیف حمل نمونه با کیت لوله
گواهی ثبت طرح صنعتی کیف حمل نمونه با کیت لیوان
گواهی ثبت طرح صنعتی کیف حمل نمونه با کیت عمومی
گواهی ثبت طرح صنعتی کول باکس ۳۰لیتری
گواهی ثبت طرح صنعتی پایه نگهدارنده کیف کمک های اولیه بزرگ
گواهی ثبت طرح صنعتی سینی حمل نمونه
گواهی ثبت طرح صنعتی لاباکس
گواهی ثبت طرح صنعتی کیف یونیورسال با عمق زیاد
گواهی ثبت طرح صنعتی کول باکس ۱۱لیتری
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۹/۵لیتری مدل Ra
گواهی ثبت طرح صنعتی پایه نگهدارنده فلزی سیفتی باکس های مدل Rc plus
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۷لیتری مدل Cc
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۱۲لیتری مدل Cc
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۴/۵لیتری مدل Ra
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۰٫۳لیتری مدل جیبی
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۲۵لیتری مدل Rb
گواهی ثبت طرح صنعتی پایه نگهدارنده سیفتی باکس های مدل Ra
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۲/۵لیتری مدل Ra
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۴لیتری مدل Rc plus
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۸/۵لیتری مدل Ra
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۳/۵لیتری مدل Ra
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۱۱/۵لیتری مدل Ra
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۴لیتری مدل Ra
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۵/۵لیتری مدل Ra
گواهی ثبت طرح صنعتی سینی پانسمان و تزریقات
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکسXL
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۲۲لیتری مدل Rb
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۰/۰۸لیتری مدل جیبی
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۱۵لیتری مدل Rb
گواهی ثبت طرح صنعتی ترالی سیفتی باکسXL
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس های C plus
گواهی ثبت طرح صنعتی پایه پلاستیکی سیفتی باکس RC plus
گواهی ثبت طرح صنعتی آمپول بازکن
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۵لیتری RC plus
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۲لیتری مدل RC plus
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۶لیتری مدل RC plus
گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۷لیتری مدل RC plus
جالوله‌ای 8 تکه داخل جعبه برای لوله کرایو
گواهی ثبت طرح صنعتی فایل بلوک
گواهی ثبت طرح صنعتی سبد استیل