آدرس: تهران – خيابان استاد مطهری – بعد از خيابان مفتح – خيابان جهانتاب – خيابان نقدی – پلاك ۱۲- طبقه اول

info@medpip.com

poleideal 

کدپستی:

۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴

صندوق پستی:

۱۵۸۷۵-۹۴۸۳

واحد فروش:

۸۸۵۴۵۹۲۲(۰۲۱) 

۱۰ خط تماس

واحد خدمات پس از فروش:

۸۸۵۴۵۹۲۹(۰۲۱) 

دفتر مرکزی:

۸۸۵۴۵۹۲۳-۹(۰۲۱) 

۸۸۷۶۷۱۵۹(۰۲۱)  

۸۸۷۶۵۵۶۱(۰۲۱) 

شماره موبایل:

۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷