گواهینامه آزمایشگاه‌های رفرانس ایران، ایمنی و امنیت آزمایشگاهی

گواهینامه عضویت انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندان‌پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی

گواهینامه عضویت در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی

گواهینامه ISO 9001:2015

ISO-13485-2016

گواهینامه ISO 13485:2016

پروانه ساخت لام‌های میکروسکوپ

پروانه ساخت لام‌های میکروسکوپ

پروانه ساخت سیفتی‌باکس

شناسنامه فعالیت شرکت پل ایده‌آل پارس

گواهی سازمان بهداشت جهانی در آزمایشگاه

پروانه ساخت سیفتی باکس ها

پروانه ساخت سیفتی باکس ها

پروانه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی-لوازم عمومی

گواهی صادرات16کالا

گواهی صادرات ۱۶ کالای آزمایشگاهی

گواهی صادرات151کالا

گواهی صادرات ۱۵۱ کالای آزمایشگاهی

گواهینامه صادرات گارو

گواهی صادرات گارو

گواهینامه صادرات اسپاچولا

گواهی صادرات اسپاچولا

گواهینامه صادرات آبسلانگ

گواهی صادرات آبسلانگ

گواهینامه صادرات لام‌میکروسکوپ

گواهی صادرات لام‌میکروسکوپ

پروانه ساخت سیفتی‌باکسRCplus

پروانه ساخت سیفتی‌باکسRCplus

استاندارد تشویقی سیفتی‌باکس

گواهی صادرات سیفتی‌باکس‌ها

گواهی صادرات سیفتی‌باکس‌ها

Cplus sharps containers free sale certificate

گواهی صادرات سیفتی‌باکس‌های Cplus

جواز تاسیس کارخانه پل ایده‌آل پارس

پروانه ساخت گارو

پروانه ساخت اسپاچولا

پروانه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی (هماتولوژی، هیستولوژی، سیتولوژی)

تقدیر نامه انجمن تنظیم خانواده