گواهینامه آزمایشگاه‌های رفرانس ایران، ایمنی و امنیت آزمایشگاهی

گواهینامه عضویت انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندان‌پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی

گواهینامه عضویت در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی

گواهینامه ISO 9001:2015

ISO-13485-2016

گواهینامه ISO 13485:2016

تقدیر نامه انجمن تنظیم خانواده

پروانه ساخت سیفتی‌باکس

شناسنامه فعالیت شرکت پل ایده‌آل پارس

گواهینامه سازمان بهداشت جهانی در آزمایشگاه

پروانه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی-لوازم عمومی

استاندارد تشویقی سیفتی‌باکس

جواز تاسیس کارخانه پل ایده‌آل پارس

گواهینامه صادرات

پروانه ساخت گارو

پروانه ساخت اسپاچولا

پروانه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی (هماتولوژی، هیستولوژی، سیتولوژی)