گواهینامه آزمایشگاه‌های رفرانس ایران، ایمنی و امنیت آزمایشگاهی

ایزو 17025

گواهی ایزو ۱۷۰۲۵

گواهینامه ISO 9001:2015

ISO-13485-2016

گواهینامه ISO 13485:2016

گواهینامه عضویت در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی

گواهینامه عضویت در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی

پروانه ساخت سیفتی‌باکس

شناسنامه فعالیت شرکت پل ایده‌آل پارس

گواهی سازمان بهداشت جهانی در آزمایشگاه

پروانه ساخت سیفتی باکس ها

پروانه ساخت سیفتی باکس ها

general-instruments-Production-License

پروانه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی-لوازم عمومی

گواهی صادرات16کالا

گواهی صادرات ۱۶ کالای آزمایشگاهی

گواهی صادرات151کالا

گواهی صادرات ۱۵۱ کالای آزمایشگاهی

گواهینامه صادرات گارو

گواهی صادرات گارو

Spatula-Production-License

گواهی صادرات اسپاچولا

گواهینامه صادرات آبسلانگ

گواهی صادرات آبسلانگ

گواهینامه صادرات لام‌میکروسکوپ

گواهی صادرات لام‌میکروسکوپ

استاندارد تشویقی سیفتی باکس

استاندارد تشویقی سیفتی‌باکس

گواهی صادرات سمپلر

گواهی صادرات سمپلر

گواهی صادرات سیفتی‌باکس‌ها

گواهی صادرات سیفتی‌باکس‌ها

Cplus sharps containers free sale certificate

گواهی صادرات سیفتی‌باکس‌های Cplus

پروانه ساخت سیفتی‌باکسRCplus

پروانه ساخت سیفتی‌باکسRCplus

پروانه ساخت گارو

پروانه ساخت اسپاچولا

HCC-instruments-Production-License

پروانه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی (هماتولوژی، هیستولوژی، سیتولوژی)

پروانه ساخت آبسلانگ

پروانه ساخت آبسلانگ

پروانه ساخت انواع لوله آزمایش

پروانه ساخت انواع لوله آزمایش

tanzim khanvade

تقدیر نامه انجمن تنظیم خانواده

جواز تاسیس کارخانه پل ایده‌آل پارس

پروانه ساخت لام‌های میکروسکوپ

پروانه ساخت لام‌های میکروسکوپ

گواهی های ثبت طرح های صنعتی

گواهی ثبت طرح صنعتی سمپلر 1000-100 میکرولیتر

گواهی ثبت طرح صنعتی سمپلر حجم ثابت ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرولیتر

گواهی ثبت طرح صنعتی سمپلر 100-10 میکرولیتر

گواهی ثبت طرح صنعتی سمپلر حجم ثابت ۱۰ تا ۱۰۰ میکرولیتر

گواهی ثبت طرح صنعتی سمپلر 10-1 میکرولیتر

گواهی ثبت طرح صنعتی سمپلر حجم ثابت ۱ تا ۱۰ میکرولیتر

گواهی ثبت علامت PIP

گواهی ثبت طرح صنعتی ست رنگ آمیزی 12 خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی ست رنگ آمیزی ۱۲ خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام

گواهی ثبت طرح صنعتی ست رنگ آمیزی3عددی

گواهی ثبت طرح صنعتی ست رنگ آمیزی ۳ عددی

گواهی ثبت طرح صنعتی جار رنگ آمیزی

گواهی ثبت طرح صنعتی رسیور

گواهی ثبت طرح صنعتی ست رنگ آمیزی 12 خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی سینی رنگ آمیزی با جای لام شیاردار

گواهی ثبت طرح صنعتی سینی رنگ آمیزی با جای لام شیاردار

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام

گواهی ثبت طرح صنعتی فولدر لام دو خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی فولدر لام دو خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی فولدر لام تک خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی فولدر لام تک خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام 50 خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام ۵۰ خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام 25 خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام ۲۵ خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام 100 خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه لام ۱۰۰ خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی قلم الماس

گواهی ثبت طرح صنعتی قلم الماس

گواهی ثبت طرح صنعتی سبد استیل

گواهی ثبت طرح صنعتی سبد استیل

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه قرص هفتگی

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه قرص هفتگی

گواهی ثبت طرح صنعتی پی ست با درب و نازل یکپارچه

گواهی ثبت طرح صنعتی پی ست با درب و نازل یکپارچه

گواهی ثبت طرح صنعتی سیتزبث

گواهی ثبت طرح صنعتی سیتزبث

گواهی ثبت طرح صنعتی ماسک بهداشتی

گواهی ثبت طرح صنعتی ماسک بهداشتی

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه قرص روزانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه قرص روزانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه سیتزبث

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه سیتزبث

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه قرص روزانه-هفتگی

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه قرص روزانه-هفتگی

گواهی ثبت طرح صنعتی کپسول بافت استیل

گواهی ثبت طرح صنعتی کپسول بافت استیل

گواهی ثبت طرح صنعتی تیشوکاست

گواهی ثبت طرح صنعتی تیشوکاست

گواهی ثبت طرح صنعتی قوطی مدفوع قاشقک دار

گواهی ثبت طرح صنعتی قوطی مدفوع قاشقک دار

گواهی ثبت طرح صنعتی درب لوله لبه دار

گواهی ثبت طرح صنعتی درب لوله لبه دار

گواهی ثبت طرح صنعتی گارو فیکس وین

گواهی ثبت طرح صنعتی گارو فیکس وین

گواهی ثبت طرح صنعتی فایل نگهداری تیشوکاست

گواهی ثبت طرح صنعتی فایل تیشوکاست

گواهی ثبت طرح صنعتی دسته فیلدوپلاتین

گواهی ثبت طرح صنعتی دسته فیلدوپلاتین

گواهی ثبت طرح صنعتی آبسلانگ

گواهی ثبت طرح صنعتی آبسلانگ

گواهی ثبت طرح صنعتی فایل لام

گواهی ثبت طرح صنعتی فایل لام

گواهی ثبت طرح صنعتی ظرف ادرار 24ساعته

گواهی ثبت طرح صنعتی ظرف ادرار ۲۴ساعته ۳/۵لیتری

گواهی ثبت طرح صنعتی قالب بلوک بافت

گواهی ثبت طرح صنعتی قالب بلوک بافت

گواهی ثبت طرح صنعتی فایل بلوک بافت

گواهی ثبت طرح صنعتی فایل بلوک بافت

گواهی ثبت طرح صنعتی ظرف ادرار 24ساعته 2/5لیتری

گواهی ثبت طرح صنعتی ظرف ادرار ۲۴ساعته ۲/۵لیتری

گواهی ثبت طرح صنعتی لوله فالکون

گواهی ثبت طرح صنعتی لوله فالکون

گواهی ثبت طرح صنعتی ظرف ادرار 24ساعته ایستاده 2/5لیتری

گواهی ثبت طرح صنعتی ظرف ادرار ۲۴ساعته ایستاده ۲/۵لیتری

گواهی ثبت طرح صنعتی ظرف ادرار 24ساعته ایستاده

گواهی ثبت طرح صنعتی ظرف ادرار ۲۴ساعته ایستاده ۳/۵لیتری

گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله ساده 90 خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله ساده ۹۰خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه کرایو

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه کرایو

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه نوک سمپلر زرد

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه نوک سمپلر زرد

گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله یونیورسال

گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله یونیورسال

گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله ساده 60خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله ساده ۶۰خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه کرایو

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه نوک سمپلر کریستالی

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه نوک سمپلر کریستالی

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه نوک سمپلر زرد

گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله ساده 40خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جالوله ساده ۴۰خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی رک مگامیکس 153خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی رک مگامیکس ۱۵۳خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی رک چرخان

گواهی ثبت طرح صنعتی رک چرخان

گواهی ثبت طرح صنعتی رک میکروتیوب

گواهی ثبت طرح صنعتی رک میکروتیوب

گواهی ثبت طرح صنعتی پایه سمپلر گردان

گواهی ثبت طرح صنعتی پایه سمپلر گردان

گواهی ثبت طرح صنعتی رک حمل نمونه- قطر حفره43

گواهی ثبت طرح صنعتی رک حمل نمونه- قطر حفره۴۳

گواهی ثبت طرح صنعتی رک حمل نمونه- قطر حفره58

گواهی ثبت طرح صنعتی رک حمل نمونه- قطر حفره۵۸

گواهی ثبت طرح صنعتی رک مگا میکس 256خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی رک مگا میکس ۲۱۶خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی رک پازلی

گواهی ثبت طرح صنعتی رک پازلی

گواهی ثبت طرح صنعتی مولتی رک کوچک

گواهی ثبت طرح صنعتی مولتی رک کوچک

گواهی ثبت طرح صنعتی مولتی رک

گواهی ثبت طرح صنعتی مولتی رک

گواهی ثبت طرح صنعتی رک حمل نمونه- برای لوله فالکون

گواهی ثبت طرح صنعتی رک حمل نمونه- برای لوله فالکون

گواهی ثبت طرح صنعتی رک حمل نمونه- قطر حفره48

گواهی ثبت طرح صنعتی رک حمل نمونه- قطر حفره۴۸

گواهی ثبت طرح صنعتی استند جالوله اپندورف 100خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی استند جالوله اپندورف ۱۰۰خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه میکروتیوب 98خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه میکروتیوب ۹۸خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی استند سمپلر 5خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی استند سمپلر ۵خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه میکروتیوب 72خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه میکروتیوب ۷۲خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی رک نگهدارنده لوله مخروطی 50خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی رک نگهدارنده لوله مخروطی ۵۰خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی بیوجار

گواهی ثبت طرح صنعتی بیوجار

گواهی ثبت طرح صنعتی رک نگهدارنده لوله مخروطی 50 میلی‌ لیتر

گواهی ثبت طرح صنعتی رک نگهدارنده لوله مخروطی

گواهی ثبت طرح صنعتی جعبه کرایو

گواهی ثبت طرح صنعتی رک زنجیره‌ای

گواهی ثبت طرح صنعتی کیف یونیورسال با عمق کم

گواهی ثبت طرح صنعتی کیف یونیورسال با عمق کم

گواهی ثبت طرح صنعتی کیف یونیورسال با عمق متوسط

گواهی ثبت طرح صنعتی کیف یونیورسال با عمق متوسط

گواهی ثبت طرح صنعتی رک نگهدارنده لوله مخروطی 28خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی رک نگهدارنده لوله مخروطی ۲۸خانه

گواهی ثبت طرح صنعتی رک نگهدارنده لوله مخروطی 15میلی لیتر

گواهی ثبت طرح صنعتی رک نگهدارنده لوله مخروطی ۱۵میلی لیتر

گواهی ثبت طرح صنعتی کول باکس 30لیتری

گواهی ثبت طرح صنعتی کول باکس ۳۰لیتری

گواهی ثبت طرح صنعتی کیف حمل نمونه با کیت عمومی

گواهی ثبت طرح صنعتی کیف حمل نمونه با کیت عمومی

گواهی ثبت طرح صنعتی کیف حمل نمونه با کیت لیوان

گواهی ثبت طرح صنعتی کیف حمل نمونه با کیت لیوان

گواهی ثبت طرح صنعتی کیف حمل نمونه با کیت لوله

گواهی ثبت طرح صنعتی کیف حمل نمونه با کیت لوله

گواهی ثبت طرح صنعتی کیف یونیورسال با عمق زیاد

گواهی ثبت طرح صنعتی کیف یونیورسال با عمق زیاد

گواهی ثبت طرح صنعتی لاباکس

گواهی ثبت طرح صنعتی لاباکس

گواهی ثبت طرح صنعتی سینی حمل نمونه

گواهی ثبت طرح صنعتی سینی حمل نمونه

گواهی ثبت طرح صنعتی پایه نگهدارنده کیف کمک های اولیه بزرگ

گواهی ثبت طرح صنعتی پایه نگهدارنده کیف کمک های اولیه بزرگ

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 7لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۷لیتری مدل Cc

گواهی ثبت طرح صنعتی پایه نگهدارنده فلزی سیفتی باکس های مدل Rc plus

گواهی ثبت طرح صنعتی پایه نگهدارنده فلزی سیفتی باکس های مدل Rc plus

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکی 9.5لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۹/۵لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی کول باکس 11لیتری

گواهی ثبت طرح صنعتی کول باکس ۱۱لیتری

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 25لیتری مدل Rb

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۲۵لیتری مدل Rb

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 0.3لیتری مدل جیبی

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۰٫۳لیتری مدل جیبی

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 4.5لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۴/۵لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 12لیتری مدل Cc

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۱۲لیتری مدل Cc

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 8.5لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۸/۵لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 4لیتری مدل Rc plus

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۴لیتری مدل Rc plus

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 2.5لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۲/۵لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی پایه نگهدارنده سیفتی باکس های مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی پایه نگهدارنده سیفتی باکس های مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس5.5لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۵/۵لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 4لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۴لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 11.5لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۱۱/۵لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 3.5لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۳/۵لیتری مدل Ra

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 0/8لیتری مدل جیبی

  گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۰/۸لیتری مدل جیبی

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 22لیتری مدل RB

  گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۲۲لیتری مدل Rb

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکسXL

  گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکسXL

گواهی ثبت طرح صنعتی سینی پانسمان و تزریقات

  گواهی ثبت طرح صنعتی سینی پانسمان و تزریقات

گواهی ثبت طرح صنعتی پایه پلاستیکی سیفتی باکس RC plus

گواهی ثبت طرح صنعتی پایه پلاستیکی سیفتی باکس RC plus

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس های C plus

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس های C plus

گواهی ثبت طرح صنعتی ترالی سیفتی باکسXL

گواهی ثبت طرح صنعتی ترالی سیفتی باکسXL

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 15لیتری مدل Rb

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۱۵لیتری مدل Rb

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 6لیتری مدل RC plus

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۶لیتری مدل RC plus

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 2لیتری مدل RC plus

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۲لیتری مدل RC plus

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 5لیتری RC plus

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۵لیتری RC plus

گواهی ثبت طرح صنعتی آمپول بازکن

گواهی ثبت طرح صنعتی آمپول بازکن

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس 3لیتری RC plus

گواهی ثبت طرح صنعتی سیفتی باکس ۳لیتری RC plus