ارلن دهانه باریک

Erlenmeyer flasks,narrow neck

کشور سازنده : آلمان
برند و سازنده کالا: برند TGI
  • داراي لبه برگردان و درجه‌بندی
  • دارای استاندارد DIN-ISO 1773
  • از جنس borosilicate glass 3.3
  • مقاومت شيميايي بالا نسبت به آب، اسيدها، محلولهاي نمكي، بازي و مواد ارگانيك
جدول مشخصات فنی
کد محصول ظرفیت (ml) (d1 (mm (d2 (mm (h (mm تعداد در بسته‌بندی
۱۴۰۰۵۸ ۲۵ ø ۴۲ ø ۲۲ ۷۵  ۱۰
۱۴۰۰۵۹ ۵۰ ø ۵۱ ø ۲۲ ۹۰ ۱۰
۱۴۰۰۶۰ ۱۰۰ ø ۶۴ ø ۲۲ ۱۰۵ ۱۰
۱۴۰۳۹۸ ۲۰۰  ø ۷۹ ø ۳۴ ۱۳۵ ۱۰
۱۴۰۰۶۱ ۲۵۰ ø ۸۵ ø ۳۴ ۱۴۵ ۱۰
۱۴۰۰۶۲ ۵۰۰  ø ۱۰۵ ø ۳۴ ۱۸۰ ۱۰
۱۴۰۰۶۳ ۱۰۰۰  ø ۱۳۱ ø ۴۲ ۲۲۰ ۱۰
۱۴۰۰۶۴ ۲۰۰۰  ø ۱۵۳ ø ۵۰ ۲۸۰ ۱۰
۱۴۰۰۶۵ ۳۰۰۰   ø ۱۸۷ ø ۵۰ ۳۱۰ ۱
۱۴۰۰۶۶ ۵۰۰۰  ø ۲۲۰ ø ۵۰ ۳۶۵ ۱