الکل‌سنج‌ها

Alcoholmeters

برند و سازنده کالا : Alla France (فرانسه)

دمای کالیبراسیون ۲۰ درجه سانتی‌گراد می باشد.

جدول مشخصات فنی
کد محصول نام محصول مدل رنج درجه‌بندی کاربرد طول (mm) دقت(°C) توضیحات
۱۴۰۳۷۱ الکل‌سنج ترمومتردار ۰۵۰۰CP000/20-qp ۰-۱۰۰%Vol
۱۰-۴۴Cartier
۱۰+۳۰°C+
۱%، ۰٫۵ الکل‌سنج ترمومتردار ۳۳۵ ±۱ ترمومتر کالیبره شده در پایه
۱۴۰۴۲۹ هیدرومتر الکل‌سنج‌دار ۰۹۱۰FC000/20-qp ۰-۱۰%Vol ۰٫۱% جهت تعيين درصد حجمي اتانول ۳۵۰ ±۰٫۱ مطابق با استانداردهای ISO4801 – NF B 35-515