بشر مدل کوتاه

Beakers, low form

برند و سازنده کالا : TGI (آلمان)
  • بادهانه مناسب خروجي سيال
  • داراي درجه بندي
  • دارای استاندارد DIN 12331
  • از جنس brosillicate glass 3.3
  • مقاومت شيميايي بالا- نسبت به آب، اسيدها، محلولهاي نمكي، بازي و مواد ارگانيك

 

جدول مشخصات فنی
کد محصول ظرفیت (ml) (d (mm (h (mm تعداد در بسته بندی
۱۴۰۰۶۹ ۵ ø ۲۲ ۳۰ ۱۰
۱۴۰۱۲۸ ۱۰ ø ۲۶ ۳۵ ۱۰
۱۴۰۰۷۰ ۲۵ ø ۳۴ ۵۰ ۱۰
۱۴۰۰۷۱ ۵۰ ø ۴۲ ۶۰ ۱۰
۱۴۰۰۷۲ ۱۰۰ ø ۵۰ ۷۰ ۱۰
۱۴۰۰۷۳ ۱۵۰ ø ۶۰ ۸۰ ۱۰
۱۴۰۰۷۴ ۲۵۰ ø ۷۰ ۹۵ ۱۰
۱۴۰۰۷۵ ۴۰۰ ø ۸۰ ۱۱۰ ۱۰
۱۴۰۰۷۶ ۶۰۰ ø ۹۰ ۱۲۵ ۱۰
۱۴۰۰۷۷ ۸۰۰ ø ۱۰۰ ۱۳۵ ۱۰
۱۴۰۰۷۸ ۱۰۰۰ ø ۱۰۵ ۱۴۵ ۱۰
۱۴۰۰۸۰ ۳۰۰۰ ø ۱۵۰ ۲۱۰ ۱
۱۴۰۱۲۹ ۵۰۰۰ ø ۱۷۰ ۲۷۰ ۱