ترمومترهای جیوه‌ای ASTM

(Mercury Filled Thermometer -USA standard (ASTM

برند و سازنده کالا : Alla France (فرانسه)
  • این ترمومتر مطابق معیارهای E-1 ” انجمن آمریکایی مواد و آزمایش” ASTM تولید می شوند.
  • رنگ شیشه طبق استاندارد زرد است. در مقایسه با ترمومترهای دارای زمینه سفید رنگ، خصوصاً ترمومترهای که با جیوه پر شده اند، رنگ زرد باعث سهولت بیشتر خواندن می شود.
  • درجه‌بندی این ترمومتر‌ها در برابر تمامی مواد شیمیایی به جز اسید فلوریدریک و سود سوزآور ( به میزان کمتر) مقاوم می باشد، زیرا این دو ماده به خود شیشه آسیب می‌رسانند.
جدول مشخصات فنی
کد محصول مدل رنج(C ̊) درجه‌بندی غوطه‌وری(mm) طول (mm) توضیحات
۱۴۰۲۹۹ ۵۹۵۶٫۰۰۳-qp ۵+۴۰۰- ۱°C  ۷۶ ۴۱۵ کالبیره
۱۴۰۳۰۲ ۵۹۵۶٫۰۰۷-qp ۲+۳۰۰- ۱°C TOT ۳۸۵ کالبیره-غوطه‌وری کامل
۱۴۰۳۰۳ ۵۹۵۶٫۰۰۸-qp ۲+۴۰۰- ۱°C TOT ۳۸۵ کالبیره-غوطه‌وری کامل
۱۴۰۳۰۶ ۵۹۵۶٫۰۱۲-qp ۲۰+۱۰۲- ۰٫۲°C  TOT ۴۲۰ کالیبره – غوطه وری کامل
۱۴۰۳۰۷ ۵۹۵۶٫۰۱۵-qp ۲+۸۰- ۰٫۲°C TOT ۳۹۵ کالیبره – غوطه وری کامل
۱۴۰۳۰۸ ۵۹۵۶٫۱۱۴-qp ۸۰+۲۰- ۰٫۵°C TOT ۳۰۰ کالیبره – غوطه وری کامل
۱۴۰۳۰۹ ۵۹۵۶٫۱۲۰-qp ۳۸٫۶+۴۱٫۴+ ۰٫۰۵°C TOT ۳۰۵ کالیبره – غوطه وری کامل
۱۴۰۳۱۰ ۵۹۵۶٫۱۲۱-qp ۹۸٫۶+۱۰۱٫۴- ۰٫۰۵°C TOT ۳۰۵ کالیبره – غوطه وری کامل