ترمومتر الکلی حفاظ‌ دار

Thermometer with protection sleeve

برند و سازنده کالا : Alla France (فرانسه)
  • پرشده با الکل قرمز رنگ
  • درجه بندی : °۱
  • از این ترمومتر می‌توان برای مصارف گوناگون استفاده نمود، البته لازم به ذکر است این ترمومتر بسیار مناسب برای استفاده در صنایع غذایی می‌باشد.
جدول مشخصات فنی
کد محصول نام محصول مدل رنج(C°) طول(mm) کاربرد توضیحات
۱۴۰۳۶۳ ترمومترهای الکلی حفاظ دار ۸۰۱۰B120-Vr ۱۰+۱۲۰- ۳۵۰ صنايع غذايي، شيميايی، شیر داراي غلاف محافظ سفيد رنگ پلي پروپيلن
۱۴۰۳۶۴ ترمومترهای الکلی حفاظ دار ۸۰۱۰G200-Vr ۸۰+۲۰۰+ ۳۵۰ صنايع غذايي، شيميايي، شکلات داراي غلاف محافظ خاكستري رنگ پلي آميد
۱۴۰۵۶۸ ترمومترهای الکلی حفاظ دار ۸۰۱۰B050/T-vr ۵۰+۵۰- ۳۶۰ فريزر، شیر داراي محافظ سفيد رنگ پلي پروپيلن، با روکش تفلون،داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۷۰ ترمومترهای الکلی حفاظ دار ۸۰۱۰C050-vr ۵۰+۵۰- ۳۵۵ فريزر، شیر داراي محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، با پوشش حبابي، داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۶۱۲ ترمومترهای الکلی حفاظ دار ۸۰۱۰N050-vr ۵۰+۵۰- ۳۵۵ فريزر، شیر داراي محافظ استيل ضد زنگ، بدون روکش تفلون،بدون گيره،داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۶۱۳ ترمومترهای الکلی حفاظ دار ۸۰۱۰N050-bl ۵۰+۵۰- ۳۵۵ فريزر داراي محافظ استيل ضد زنگ، بدون روکش تفلون،بدون گيره،در بسته بندي با پوشش حبابي ، داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۷۱ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۱۰B060-vr ۱۰+۶۰- ۳۶۰ آشپزخانه، شیر داراي محافظ سفيد رنگ پلي پروپيلن، بدون روکش تفلون،داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۷۲ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۱۰B060-bl ۱۰+۶۰- ۳۶۰ آشپزخانه، شیر  داراي محافظ سفيد رنگ پلي پروپيلن، بدون روکش تفلون، در بسته بندي با پوشش حبابي،  داراي قلاب جهت آويزان نمودن
 ۱۴۰۵۷۳ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۱۰B060/T-vr ۱۰+۶۰- ۳۶۰ آشپزخانه، شیر داراي محافظ سفيد رنگ پلي پروپيلن ، با روکش تفلون
۱۴۰۵۷۴ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۱۰B060/T-bl ۱۰+۶۰- ۳۶۰ آشپزخانه، شیر   داراي محافظ سفيد رنگ پلي پروپيلن ، با روکش تفلون،در بسته بندي با پوشش حبابي ،  داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۷۶ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۱۰N060-bl ۱۰+۶۰- ۳۵۵ آشپزخانه، شیر  داراي محافظ استيل ضد زنگ ، بدون گيره ، در بسته بندي با پوشش حبابي ،  داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۷۷ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۱۰C060-vr ۱۰+۶۰- ۳۵۵ آشپزخانه، شیر  داراي محافظ استيل ضد زنگ ، داراي گيره جهت نصب بر کناره ظرف ، داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۷۸ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۳۰B060-vr ۲۰+۶۰+ ۳۶۰ آشپزخانه، شیر  داراي محافظ سفيد رنگ پلي پروپيلن ، با وضوح عالي، داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۷۹ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۳۰B060-bl ۲۰+۶۰+ ۳۶۰ آشپزخانه، شیر  داراي محافظ سفيد رنگ پلي پروپيلن ، با وضوح عالي،در بسته بندي با پوشش حبابي ،  داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۸۰ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۳۰C060-vr ۲۰+۶۰+ ۳۵۵ آشپزخانه، شیر  داراي محافظ استيل ضد زنگ ، داراي گيره جهت نصب بر کناره ظرف ، با وضوح عالي،داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۸۱ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۱۰B120-bl ۱۰+۱۲۰- ۳۶۰ پخت‌و‌پز، شیر  داراي محافظ سفيد رنگ پلي پروپيلن ، بدون روکش تفلون،در بسته بندي با پوشش حبابي ،  داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۸۲ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۱۰B120/T-vr ۱۰+۱۲۰- ۳۶۰ پخت‌و‌پز، شیر  داراي محافظ سفيد رنگ پلي پروپيلن ، با روکش تفلون، داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۸۳ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۱۰N120-vr ۱۰+۱۲۰- ۳۵۵ پخت‌و‌پز، شیر  داراي محافظ استيل ضد زنگ ، بدون گيره ،داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۸۴ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۱۰N120-bl ۱۰+۱۲۰- ۳۵۵ پخت‌و‌پز، شیر  داراي محافظ استيل ضد زنگ ، بدون گيره ، در بسته بندي با پوشش حبابي ،  داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۸۵ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۱۰C120-vr ۱۰+۱۲۰- ۳۵۵ پخت‌و‌پز، شیر  داراي محافظ استيل ضد زنگ ،داراي گيره جهت نصب بر کناره ظرف ،داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۸۶ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۱۰C120-bl ۱۰+۱۲۰- ۳۵۵ پخت‌و‌پز، شیر  داراي محافظ استيل ضد زنگ ،داراي گيره جهت نصب بر کناره ظرف ،در بسته بندي با پوشش حبابي ،  داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۸۷ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۳۰B120-vr ۳۰+۱۱۰+ ۳۶۰ پخت‌و‌پز، شیر  داراي محافظ سفيد رنگ پلي پروپيلن ، با وضوح عالي،داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۸۸ ترمومترهای الکلی حفاظ دار  ۸۰۳۰C120-vr ۳۰+۱۱۰+ ۳۵۵ پخت‌و‌پز، شیر  داراي محافظ استيل ضد زنگ ، داراي گيره جهت نصب بر کناره ظرف ، با وضوح عالي،داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۹۳ ترمومترهای الکلی حفاظ دار ۸۰۱۰G201-bl ۸۰+۲۰۰+ ۳۶۰ شیرینی‌پزی، شکلات   داراي محافظ خاکستري رنگ پلي‌پروپیلنی، بدون روکش تفلون،در بسته بندي با پوشش حبابي،  داراي قلاب جهت آويزان نمودن
۱۴۰۵۹۰ ترمومترهای الکلی حفاظ دار ۸۰۱۰G200/T-vr ۸۰+۲۰۰+ ۳۶۰ شیرینی‌پزی، شکلات  داراي محافظ خاکستري رنگ پلي‌پروپیلنی ، با روکش تفلون،داراي قلاب جهت آويزان نمودن