جار شیشه‌ای استوانه‌ای

Cylindrical glasses

برند و سازنده کالا : TGI (آلمان)
  • از جنس soda-lime-glass
  • دارای لبه‌ی سمباده‌ای
جدول مشخصات فنی
کد محصول (d (mm (h (mm تعداد در بسته بندی
۱۴۰۷۰۸ ø ۸۰ ۸۰ ۱۲
۱۴۰۷۰۹ ø ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵
۱۴۰۷۱۰ ø ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۲
۱۴۰۷۱۱ ø ۱۰۰ ۲۵۰ ۱۵
۱۴۰۷۱۲ ø ۱۰۰ ۳۰۰ ۱۲
۱۴۰۷۱۳ ø ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲
۱۴۰۷۱۶ ø ۱۵۰ ۳۰۰ ۴
۱۴۰۷۱۷ ø ۲۰۰ ۲۰۰ ۲
۱۴۰۷۱۸ ø ۲۰۰ ۲۵۰ ۲
۱۴۰۷۱۹ ø ۲۵۰ ۲۰۰ ۲
۱۴۰۷۲۰ ø ۲۵۰ ۲۵۰ ۲
۱۴۰۷۲۴ ø ۱۵۰ ۱۵۰ ۶