جالوله‌ای مولتی رک

Multi Rack

نگهداری و سازماندهی انواع لوله ها و میکروتیوب ها

 

  • امکان غوطه وری در آب
  • دارای مدل‌های متعدد متناسب با انواع نیازها
  • مقاوم در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمایی رایج در آزمایشگاه‌ها
معرفی اجمالی محصول

مولتی رک هایP.I.P. در ۱۲ مدل برای نگهداری و سازماندهی انواع لوله ها و میکروتیوب ها در تمامی قسمتهای آزمایشگاه مناسب می باشند. این مولتی رک ها از POM ساخته شده اند که دارای قابلیت غوطه وری در آب بوده و در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم می باشند. همچنین ابعاد آنها به گونه ای در نظر گرفته شده است که برای قراردهی در انکوباتور، یخچال، فریزر، زیر هودهای آزمایشگاهی و روی میز کار ایده آل می باشند. سبک بودن و دسته های تعبیه شده در دو سمت این رک ها موجب تسهیل هرچه بیشتر حمل و جابجایی آنها می گردد. مولتی رک هایP.I.P. در رنگ های متنوع ارائه می گردند.

جدول مشخصات فنی
کد محصول ایران کد مدل تعداد حفره لوله مناسب ابعاد (mm)
۱۲۰۱۸۱ ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸ L12-84 ۸۴ لوله با قطر  ۱۳ میلی متر، لوله ۱۲x۱۰۰، گاما کانتر ۶۵ × ۱۱۵ × ۲۹۳
۱۲۰۱۸۲ ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹ S12-42 ۴۲ لوله با قطر  ۱۳ میلی متر، لوله ۱۲x۱۰۰، گاما کانتر ۶۵ × ۱۱۵ × ۱۷۵
۱۲۰۱۸۳ ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰ L16-60 ۶۰ لوله با قطر  ۱۶ میلی متر، لوله ۱۶x۱۰۰، لوله فالکون۱۵ml ۶۵ × ۱۱۵ × ۲۹۳
۱۲۰۱۸۴ ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱ S16-30 ۳۰ لوله با قطر  ۱۶ میلی متر، لوله ۱۶x۱۰۰، لوله فالکون۱۵ml ۶۵ × ۱۱۵ × ۱۷۵
۱۲۰۱۸۵ ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲ L30-18 ۱۸ لوله با قطر ۲۵ تا۳۰ میلی متر، لوله فالکون۵۰ml ۶۵ × ۱۱۵ × ۲۹۳
۱۲۰۱۸۶ ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳ S30-9 ۹ لوله با قطر ۲۵ تا۳۰ میلی متر، لوله فالکون۵۰ml ۶۵ × ۱۱۵ × ۱۷۵
۱۲۰۱۸۹ ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۴ LM-60 ۶۰ میکروتیوب های ۱/۵ و ۲میلی لیتری ۳۷ × ۱۱۵ × ۲۹۳
۱۲۰۱۹۰ ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵ SM-30 ۳۰ میکروتیوب های ۱/۵ و ۲میلی لیتری ۳۷ × ۱۱۵ × ۱۷۵
۱۲۰۱۸۷ ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۹ LC-84 ۸۴ لوله با حداکثر قطر ۱۱ میلی متر، لوله گاماکانتر، لوله کرایو ۳۷ × ۱۱۵ × ۲۹۳
۱۲۰۱۸۸ ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۰ SC-42 ۴۲ لوله با حداکثر قطر ۱۱ میلی متر، لوله گاماکانتر، لوله کرایو ۳۷ × ۱۱۵ × ۱۷۵
۱۲۰۱۹۵ ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۱ LF-39 ۳۹ لوله های فالکون ۱۵ و ۵۰ میلی لیتری ۶۵ × ۱۱۵ × ۲۹۳
۱۲۰۱۹۶ ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲ LT-72 ۷۲ لوله های ساده، لوله گاماکانتر، لوله ۱۲x۱۰۰ و ۱۶x۱۰۰ ۶۵ × ۱۱۵ × ۲۹۳