لام گوده‌دار سرولوژی سفید

White Cavity Spot Plate

بررسی و پردازش نمونه زیر میکروسکوپ

  • دارای ردیف‌بندی ماتریسی (مدل ۱۲ خانه)
معرفی اجمالی محصول

از لام های گوده دار بیشتر جهت انجام فرآیندهای آگلوتیناسیون، فلوکولاسیون و پرسیپیتاسیون استفاده می شود. لامهای گوده دار سفید .P.I.P دارای تقعرهایی با مقطع دایره ای می باشند. این لامها برای انواع تستها از قبیل تست VDRL ، تستهای pH و آنالیز کمی محلولها برای تشکیل پرسیپیتات (رسوب) مناسب می باشند. همچنین لام گوده دار سرولوژی سفید برای مشاهده واکشنهای رنگ، نگهداری موقت مقادیر اندک نمونه ها و محلولها و نیز تهیه ترکیب نمونه و رنگ ایده آل می باشند. این لامها در دو مدل ۱۰ و ۱۲ خانه عرضه می شوند که مدل ۱۲ خانه جهت شناسایی آسانتر، دارای ردیف بندی ماتریسی می باشد. این لامها در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاهها مقاوم می باشند.

جدول مشخصات فنی
کد محصول ایران کد مدل ابعاد (mm) ابعاد حفره (عمق× قطر) تعداد در بسته
۱۲۰۱۴۴ ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶  ۱۰ خانه  ۵ × ۵۵ × ۱۱۰ ø ۱۷mm × ۳mm ۳۰
۱۲۰۱۴۵ ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵ ۱۲ خانه   ۳٫۵ × ۸۵ × ۱۱۷ ø ۲۰mm × ۲mm ۳۰