مزور بلند

Measuring cylinders, tall form

برند و سازنده کالا : TGI (آلمان)
  • دارای خطوط درجه‌بندی کوتاه
  • با پایه شش گوشه در دو مدل پلاستیکی و شیشه ای
  • در دو کلاس A و B
  • دارای استاندارد DIN EN ISO 4788
  • مقاومت شیمیایی بالا در برابر آب ، اسید ، محلول‌های نمکی ، بازی و مواد ارگانیک

*مزورها با پایه شیشه‌ای از جنس borosilicate glass 3.3 و مزورها با پایه پلاستیکی از جنسsoda-lime glass هستند.

جدول مشخصات فنی
کد محصول نام کلاس ظرفیت (ml) درجه‌بندی (ml) تلرانس (ml) تعداد در بسته بندی
۱۴۰۲۳۸ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی کهربایی B ۵ ۰٫۱ ۰٫۱ ۱۰
۱۴۰۲۳۹ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی کهربایی B ۱۰ ۰٫۲ ۰٫۲ ۱۰
۱۴۰۲۴۰ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی کهربایی B ۲۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۱۰
۱۴۰۲۴۳ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی کهربایی B ۲۵۰ ۲ ۲ ۱۰
۱۴۰۲۴۶ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی کهربایی A ۵ ۰٫۱ ۰٫۱ ۱۰
۱۴۰۲۴۷ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی کهربایی A ۱۰ ۰٫۲ ۰٫۲ ۱۰
۱۴۰۲۵۱ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی کهربایی A ۲۵۰ ۲ ۲ ۱۰
۱۴۰۲۵۳ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی کهربایی A ۱۰۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
۱۴۰۷۶۵ مزور بلند با پایه پلاستیکی و درجه‌بندی آبی B ۱۰ ۰٫۲ ۰٫۲ ۱۰
۱۴۰۷۶۶ مزور بلند با پایه پلاستیکی و درجه‌بندی آبی B ۲۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۱۰
۱۴۰۷۶۷ مزور بلند با پایه پلاستیکی و درجه‌بندی آبی B ۵۰ ۱ ۱ ۱۰
۱۴۰۷۶۹ مزور بلند با پایه پلاستیکی و درجه‌بندی آبی B ۲۵۰ ۲ ۲ ۱۰
۱۴۰۷۷۰ مزور بلند با پایه پلاستیکی و درجه‌بندی آبی B ۵۰۰ ۵ ۵ ۱۰
۱۴۰۷۷۱ مزور بلند با پایه پلاستیکی و درجه‌بندی آبی B ۱۰۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
۱۴۰۷۵۷ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی آبی B ۱۰ ۰٫۲ ۰٫۱ ۱۰
۱۴۰۷۵۸ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی آبی B ۲۵ ۰٫۵ ۰٫۲۵ ۱۰
۱۴۰۷۵۹ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی آبی B ۵۰ ۱ ۰٫۵ ۱۰
۱۴۰۷۶۱ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی آبی B ۲۵۰ ۲ ۱ ۱۰
۱۴۰۷۶۳ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی آبی B ۱۰۰۰ ۱۰ ۵۰ ۱۰
۱۴۰۷۶۴ مزور بلند با پایه شیشه‌ای و درجه‌بندی آبی B ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰