میکروپیپت دیجیتال

Electronic micropipette

برند و سازنده کالا: Microlit (هند)
  • براساس تکنولوژی Stepper motor                                         
  • نرم‌افزار User Friendly                                                          
  • کاليبراسيون راحت و آسان                                                       
  • شارژ دوباره در حين كار با دستگاه                                             
  • ارگونومي بهينه شده و كاربردي راحت
  • داراي صفحه نمايش بزرگ از جنس كريستال مايع 
  • کاربری آسان
  • داراي نوك پران (tip ejector)   
  • انتخاب ساده مدهاي پله اي، رقيق سازي، استاندارد و كاليبراسيون  
  • سرعت متغيير برداشت و تخليه مايع از درجه ۱ تا ۵                                 
جدول مشخصات فنی
کد محصول محدوده حجمی درجه‌بندی (µl) حجم(µl) دقت(±%l) انحراف معیار%≥ CV
۱۴۰۴۰۲ ۰٫۲-۱۰µl ۰٫۰۵ ۰٫۲ ۱۲٫۰۰ ۱۰٫۰۰
۱۴۰۴۰۲ ۰٫۲-۱۰µl ۵ ۱٫۰۰ ۰٫۷۰
۱۴۰۴۰۲ ۰٫۲-۱۰µl ۱۰ ۰٫۹۰ ۰٫۴۰
۱۴۰۴۰۳ ۵-۱۲۰µl ۰٫۵ ۵ ۳٫۵۰ ۱٫۵۰
۱۴۰۴۰۳ ۵-۱۲۰µl ۵۰ ۰٫۷۰ ۰٫۳۰
۱۴۰۴۰۳ ۵-۱۲۰µl ۱۲۰ ۰٫۴۰ ۰٫۱۵