هیدرومتر ASTM

(USA standardized Hydrometers (A.S.T.M

برند و سازنده کالا : ALLA France (فرانسه)
  • جهت تعيين وزن مخصوص
  • دماي کاليبراسيون  ۶۰/۶۰ درجه فارنهایت
جدول مشخصات فنی
کد محصول نام محصول مدل رنج .Sp.Gr درجه‌بندی ارتفاع (mm) دقت (mm)
۱۴۰۴۱۲ هیدرومتر ۱۰۲H ۳۵۱۰MC065/60/B-qp ۰٫۶۵۰-۰٫۷۰۰ ۰٫۰۰۱ ۲۷۰ ±۰٫۰۰۱
۱۴۰۴۱۳ هیدرومتر ۱۰۳H ۳۵۱۰MC070/60/B-qp ۰٫۷۰۰-۰٫۷۵۰ ۰٫۰۰۱ ۲۷۰ ±۰٫۰۰۱
۱۴۰۴۱۷ هیدرومتر ۱۰۷H ۳۵۱۰MC090/60/B-qp ۰٫۹۰۰-۰٫۹۵۰ ۰٫۰۰۱ ۲۷۰ ±۰٫۰۰۱
۱۴۰۴۱۸ هیدرومتر ۱۰۸H ۳۵۱۰MC095/60/B-qp ۰٫۹۵۰-۱٫۰۰۰ ۰٫۰۰۱ ۲۷۰ ±۰٫۰۰۱
۱۴۰۴۱۹ هیدرومتر ۱۲۵H ۳۵۱۰MC100/60/M-qp ۱٫۰۰۰-۱٫۰۵۰ ۰٫۰۰۱ ۲۷۰ ±۰٫۰۰۱
۱۴۰۴۲۰ هیدرومتر ۱۲۶H ۳۵۱۰MC105/60/M-qp ۱٫۰۵۰-۱٫۱۰۰ ۰٫۰۰۱ ۲۷۰ ±۰٫۰۰۱
۱۴۰۴۲۱ هیدرومتر ۱۲۶H ۳۵۰M10515 EU ISO650-M ۱٫۰۵۰-۱٫۱۰۱ ۰٫۰۰۲ ۲۷۰ ±۰٫۰۰۱
۱۴۰۴۲۲ هیدرومتر ۱۲۷H ۳۵۱۰MC110/60/M-qp ۱٫۱۰۰-۱٫۱۵۰ ۰٫۰۰۱ ۲۷۰ ±۰٫۰۰۱