پيپت سالی

Haemometer pipette according to Sahli

برند و سازنده کالا: HBG (آلمان)
  • ساخته شده از شيشه
  • با نشانگرهای حجمی حلقوی
  • طول : تقریباً ۲۵۰ ميلي متر
جدول مشخصات فنی
کد محصول نام
۱۴۰۳۹۶ پیپت سالی