پيپت مدرج

Graduated Pipette class B

برند و سازنده کالا : HBG (آلمان)
  • ساخته شده از شيشه                                                    
  • مطابق با كدهاي رنگي ISO                                              
  • مطابق با استاندارد DIN                                                  
  • کلاس B
  • دارای قابلیت تخلیه کامل سیال
  • صفر در بالا
  • درجه‌بندی شده تا انتها
  • * پیپت‌های ۵ میلی‌لیتر و ۱۰ میلی‌لیتر دارای فیلتر می‌باشند.
جدول مشخصات فنی
کد محصول نام درجه‌بندی
۱۴۰۰۱۸ پیپت ۱ سی‌سی ۰٫۰۱
۱۴۰۰۱۹ پیپت ۲ سی‌سی ۰٫۰۱
۱۴۰۰۱۶ پیپت ۵ سی‌سی ۰٫۱
۱۴۰۰۱۷ پیپت ۱۰ سی‌سی ۰٫۱
۱۴۰۲۷۱ پیپت ۲۵سی‌سی ۰٫۲
۱۴۰۴۰۱ پیپت ۵۰ سی‌سی ۰٫۲
۱۴۰۰۲۶ پیپت ۰٫۰۵ سی‌سی
۱۴۰۳۸۳ پیپت ۰٫۱۲۵ سی‌سی ۰٫۰۱۲۵
۱۴۰۳۸۴ پیپت ۰٫۲ سی‌سی ۰٫۰۰۱
۱۴۰۳۸۵ پیپت ۰٫۲۵ سی‌سی ۰٫۰۰۱
۱۴۰۳۸۶ پیپت ۰٫۳ سی‌سی ۰٫۰۰۱
۱۴۰۳۸۹ پیپت ۰٫۶ سی‌سی ۰٫۰۱
۱۴۰۳۹۰ پیپت ۱٫۱ سی‌سی ۰٫۱
۱۴۰۳۹۱ پیپت ۲٫۵ سی‌سی ۰٫۱
۰٫۲۵