پيپت ژوژه‌ (حباب‌دار)

Volumetric Pipette class B

برند و سازنده کالا : HBG (آلمان)
  • ساخته شده از شيشه                                                                     
  • مطابق با كدهاي رنگي ISO                                                             
  • مطابق با استاندارد DIN
  • با ۱ يا ۲ نشان حلقوي
  • کلاس B
  • * پیپت‌های ۱ میلی‌لیتری و ۰٫۵ میلی‌لیتری استوانه‌ای می‌باشند
جدول مشخصات فنی
کد محصول نام
۱۴۰۰۲۹ پیپت ژوژه ۱ سی‌سی
۱۴۰۰۳۰ پیپت ژوژه ۲ سی‌سی
۱۴۰۰۳۱ پیپت ژوژه ۵ سی‌سی
۱۴۰۳۹۲ پیپت ژوژه ۶ سی‌سی
۱۴۰۳۹۳ پیپت ژوژه ۷ سی‌سی
۱۴۰۳۹۴ پیپت ژوژه ۸ سی‌سی
۱۴۰۳۹۵ پیپت ژوژه ۹ سی‌سی
۱۴۰۰۳۲ پیپت ژوژه ۱۰ سی‌سی
۱۴۰۲۶۹ پیپت ژوژه ۱۱ سی‌سی
۱۴۰۰۳۳ پیپت ژوژه ۲۰ سی‌سی
۱۴۰۰۳۵ پیپت ژوژه ۵۰ سی‌سی